wstecz

Święto słowa

to cieszący się dwudziestoletnią tradycją i renomą cykl imprez realizowany pod patronatem Bydgoskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, który służy prezentowaniu, w ramach corocznych spotkań o różnej tematyce i formie, szeroko rozumianej problematyki językowej. Poprzez zajęcia warsztatowe, ćwiczenia wykłady, konkursy pięknego mówienia i czytania, promocje książek oraz czytelnictwa uczestnicy uwrażliwiani są przez specjalistów na piękno i kulturę słowa.
Projekt służy promowaniu i doskonaleniu wśród uczniów w różnym wieku (od przedszkolaków po maturzystów) umiejętności poprawnego, pięknego i skutecznego mówienia w różnych sytuacjach komunikacyjnych oraz zachęcaniu do lektury literatury pięknej. Podejmowane przez wykładowców (językoznawców, literaturoznawców, Mistrzów Mowy Polskiej, pisarzy, aktorów, dziennikarzy,tłumaczy, scenarzystów, artystów plastyków i informatyków) zagadnienia dotyczą wzorców polszczyzny utrwalonej przez wybitnych autorów w dziełach literackich, mowy „malej ojczyzny”, poprawności językowej, typowych błędów, stylów i odmian językowych, środków językowych, problematyki wulgaryzmów, sztuki retoryki, dostosowaniu stylu i sposobu wypowiadania się do różnych sytuacji komunikacyjnych, skuteczności komunikacji, pragmatyki językowej, etyki i kultury słowa oraz zagadnień związanych z porozumiewaniem się w Internecie (m.in. hejtu).  

Uczestnicy współtworzą formułę projektu, proponując konkretne tematy czy zagadnienia wykładów, które zawsze są połączone z warsztatami i innymi formami prezentacji, takimi jak spektakle, poezja śpiewana, spotkania autorskie. Zwieńczeniem doskonalenia umiejętności pięknego, poprawnego i efektywnego posługiwania się polszczyzną jest rywalizacja krasomówców - Konkurs pięknego mówienia i czytania. Świętu słowa towarzyszą rozmaite działania promujące czytelnictwo i piękno mowy,wystawy ex librisów, ilustracji, książek, sesje literackie, prezentacje okolicznościowe wybranych postaci i ich dokonań. Tak szerokie spektrum propozycji poświęconych polszczyźnie pozwala młodzieży uniknąć wielu problemów komunikacyjnych oraz pomaga skuteczniej i lepiej wypowiadać się. Ma także na celu zaszczepienie młodym ludziom pasji czytelniczych oraz potrzeby dbałości o styl wypowiadania się w mowie i piśmie.
Rokrocznie organizowana jest także impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

123467

 

26.05.2022

26 maja  odbyło się  długo oczekiwane spotkanie z mistrzem słowa i znakomitym znawcą sztuki panem Wojciechem Kielerem. Tym razem z okazji Roku Romantyzmu Polskiego w ramach „Święta słowa” wygłosił on wykład z prezentacją multimedialną „Romantyczne imaginarium. W świecie wyobraźni malarzy i rzeźbiarzy romantyzmu”. Młodzi ludzie wraz z nieocenionym przewodnikiem odbyli „podróż” szlakiem głównych tematów i motywów epoki poprzez wspaniale dobrane przykłady dzieł mistrzów pędzla i dłuta tamtych czasów. Na pewno przekazany w syntetycznej formie obraz nie tylko sztuki, ale i człowieka doby romantyzmu – jego wrażliwości,  postaw, inspiracji, dążeń oraz estetyki  tamtych czasów utrwalił i przybliżył  młodzieży romantyzm jako epokę, romantyków jako ludzi i artystów, wreszcie  styl romantyczny w wielu odsłonach ,  a także ukazał  konteksty polityczne i kulturowe oraz  aktualne wówczas zdarzenia kształtujące typ bohatera, źródło podejmowanych tematów i styl artystyczny. Paralele z dziełami literackimi, ekscytujące  biografie  twórców,  podobne do losów oraz postaw kreowanych przez nich bohaterów w prezentacji wykładowcy stawały się bardzo współczesne i żywe, wyraźnie pociągając młodego słuchacza. Świętując dwusetną  rocznicę wydania „Ballad i romansów” odkrywamy świeżość i bliskość idei i przeżyć, doświadczeń i dążeń romantyków - tych  będących twórcami i tych, którzy byli ich kreacją. 

 

 

  • Zdjęcie: DSC04117b.jpg
  • Zdjęcie: DSC04081b.jpg
  • Zdjęcie: DSC04109.jpg
  • Zdjęcie: DSC04126.jpg
  • Zdjęcie: DSC04118b.jpg
  • Zdjęcie: DSC04096.jpg
  • Zdjęcie: DSC04100.jpg
  • Zdjęcie: DSC04091b.jpg
  • Zdjęcie: DSC04086b.jpg
  • Zdjęcie: DSC04123b.jpg