wstecz

Moja Gościnna Bydgoszcz

 

III EDYCJA KONKURSU MOJA GOŚCINNA BYDGOSZCZ
SKIEROWANEGO DO ZAMIESZKAŁYCH W BYDGOSZCZY DZIECI CUDZOZIEMCÓW – UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
KONKURS ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY.
„Najcudowniejsze miasto to miasto, w którym człowiek czuje się szczęśliwy”.
Serdecznie zapraszamy dzieci pochodzące z innych krajów, mieszkające w Bydgoszczy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym oraz (lub) konkursie piosenki zatytułowanym Moja Gościnna Bydgoszcz.
Obowiązują trzy kategorie wiekowe:

I kategoria, klasy I-III SP

II kategoria, klasy IV-VI SP

III kategoria, klasy VII-VIII SP

Przedmiotem konkursu jest:

Wykonanie pracy plastycznej

Celem konkursu jest pokazanie Grodu nad Brdą oczami dzieci cudzoziemców i gościnności w kontekście naszego miasta. Jaka jest Twoja Bydgoszcz? Na czym polega Jej gościnność? Co cię w Niej zachwyca? Jakie jest Twoje ulubione miejsce? - to tylko niektóre z pytań, na które można poszukać odpowiedzi przed rozpoczęciem prac plastycznych. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (wykluczamy jednak plastelinę). Format pracy A3. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Na wykonane prace czekamy do dnia 7 kwietnia 2023 roku. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięskich prac przez Komisję Konkursową. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej Pałacu Młodzieży).
Prace płasko zapakowane prosimy nadsyłać na adres:

Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz

z dopiskiem Moja Gościnna Bydgoszcz, konkurs plastyczny lub złożyć w kopercie osobiście (portiernia Pałacu Młodzieży lub sekretariat, pok. 112, I piętro).

• karta zgłoszenia do konkursu plastycznego

 

Prezentacja wokalna piosenki, której nauczyłam się (nauczyłem się) w Bydgoszczy lub piosenki o Bydgoszczy.

Celem konkursu piosenki jest umożliwienie dzieciom cudzoziemców mieszkających w Bydgoszczy prezentacji umiejętności i uzdolnień wokalnych. Konkurs stwarza okazję, aby jego uczestnicy pokochali piosenki związane z naszym miastem, nauczone tu w Bydgoszczy lub opowiadające o Bydgoszczy.
Z pewnością prezentacje młodych solistów będą wyjątkowym muzycznym zaproszeniem do poznania Grodu nad Brdą, dostarczając odbiorcom wielu wzruszeń.
Możliwy jest występ a cappella, z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem instrumentalnym. Przesłuchania odbędą się w dniu 22 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.
Zgłoszenia: do dnia 7 kwietnia 2023 roku na adres:
Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz

z dopiskiem Moja Gościnna Bydgoszcz, konkurs piosenki

Karta zgłoszenia na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.

Werdykt konkursu piosenki oraz konkursu plastycznego zostanie ogłoszony w dniu 22 kwietnia 2023 roku w sali widowiskowej podczas koncertu galowego.
Laureatom konkursu plastycznego oraz konkursu piosenki zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy podpisane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 22 kwietnia 2023 roku podczas uroczystego finału – koncertu galowego. Koncertowi będzie towarzyszyć wystawa prac plastycznych. We wrześniu 2023 roku wystawę będzie można podziwiać w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Kontakt Anna Rosa (również w j. angielskim) annarosa@palac.bydgoszcz.pl

• karta zgłoszenia do konkursu piosenki

 

 

III ЕДИЦІЯ ХУДОЖНЬОГО КОНКУРСУ "МІЙ ГОСТИННИЙ БИДГОЩ"
ДЛЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У БИДГОЩІ – УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ
КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ ПІД ПАТРОНАТОМ МЕРА МІСТА БИДГОЩ.
"Найдивовижніше місто - це місто, де людина почувається щасливою".
Щиро запрошуємо дітей з інших країн, які проживають у Бидгощі, взяти участь у художньому конкурсі а також (або) у конкурсі пісні під назвою "Мій гостинний Бидгощ".
Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:

 •  I категорія, класи I-III
 •  II категорія, класи IV-VI
 • III категорія, класи VII-VIII.

Предметом конкурсу є:

 • Виконання художньої роботи

Метою конкурсу є показати місто розташоване на річці Брда очима дітей іноземців а також  показати гостинність у контексті нашого міста. Яким містом для тебе є Бидгощ? У чому полягає його гостинність? Що тебе вражає у Бидгощі? Яке є твоє улюблене місце? Це лише деякі з питань, на які ви можете постаратись знайти  відповідь ще перед початком вашої художньої  роботи. Роботу можна виконати будь-якою технікою, за винятком пластиліна. Формат роботи А3. Роботи, надіслані на конкурс, стануть власністю організаторів і не повертаються. Ми чекаємо ваших робіт до 7 квітня 2023 року. Після цієї дати почнеться процес оцінки, під час якого конкурсна комісія вибере найкращі роботи. Кожна робота повинна бути відправлена разом з заповненою формою заявки на участь у конкурсі, яку можна скачати на сайті Палацу Молоді.
Роботи у пласкій упаковці надсилайте на адресу:
Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27,
85-097 Bydgoszcz
з допискою Moja Gościnna Bydgoszcz,konkurs plastyczny
Роботи можна також приносити особисто у конверті, залишаючи їх у приймальні Палацу молоді або у секретаряті (кімната 112, 1 поверх).

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРС

 

2. Вокальне виконання  пісні, яку я навчилася (навчився) в Бидгощі або пісні про місто Бидгощ.
Метою конкурсу пісні є дати можливість дітям іноземців, які проживають у Бидгощі, представити свої вокальні здібності та таланти. Конкурс створює можливість для його учасників закохатися в пісні, пов’язані з нашим містом.  Це можуть бути пісні яких Ви навчилися тут, у Бидгощі, або які розповідають про Бидгощ. Безперечно, виступи молодих солістів стануть унікальним музичним запрошенням познайомитися з Містом розташованим на річці Брда та подарують учаснинкам конкурсу багато емоцій.
Можливе акапельне виконання, з мінусівкою (бек-треком) або з інструментальним супроводом. Прослуховування відбудуться 22 квітня 2023 року о 10.00 годині в глядацькому залі Палацу Молоді.
Заявки на участь у конкурсі слід відправити до 7 квітня 2023 року на адресу:
Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27,
85-097 Bydgoszcz
з допискою Moja Gościnna Bydgoszcz, konkurs piosenki
Форму заявки на участь у конкурсі можна скачати на сайті Палацу Молоді.
Оголошення вердикту конкурсу пісні та художнього конкурсу відбудеться 22 квітня 2023 року в залі під час гала-концерту.
Переможці художнього конкурсу та конкурсу пісні будуть нагороджені призами та дипломами з підписом мера міста Бидгощ під час урочистого фіналу – гала-концерту, який відбудеться 22 квітня 2023 року. Концерт супроводжуватиметься виставкою художніх робіт. У вересні 2023 року виставка буде експонуватися в Бидгощському центрі неурядових організацій та волонтерства на вулиці Гданській 5.
Контакт: Анна Роса (польська та англійська мова) annarosa@palac.bydgoszcz.pl

 

 

Wystawa retrospektywna

 • Zdjęcie: 2363.jpg
 • Zdjęcie: 2340.jpg
 • Zdjęcie: 2365.jpg
 • Zdjęcie: 2307.jpg
 • Zdjęcie: 2284.jpg
 • Zdjęcie: 2354.jpg
 • Zdjęcie: 2361.jpg
 • Zdjęcie: 2285.jpg
 • Zdjęcie: 2288.jpg
 • Zdjęcie: 2370.jpg
 • Zdjęcie: 2277.jpg
 • Zdjęcie: 2337.jpg
 • Zdjęcie: 2362.jpg
 • Zdjęcie: 2343.jpg
 • Zdjęcie: 2290.jpg
 • Zdjęcie: 2368.jpg
 • Zdjęcie: 2270.jpg
 • Zdjęcie: 2313.jpg
 • Zdjęcie: 2360.jpg

 

 

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu plastycznego „Moja Gościnna Bydgoszcz”,

odbywającego się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Bydgoszczy.
W Dniu Urodzin Miasta z ogromną przyjemnością ogłaszamy w wyniki konkursu plastycznego, skierowanego do dzieci cudzoziemców zamieszkałych w Bydgoszczy, uczących się w szkołach podstawowych. Dziękujemy Wam za udział w konkursie i wykonanie prac, przedstawiających nasze otwarte dla każdego miasto. Cieszy nas fakt, iż w nagrodzonych pracach drugiej edycji pojawia się element figuralny, który wskazuje na związki z rodziną, przyjaciółmi. Miastu nadane zostały walory ożywione. Przedstawiłyście nie tylko architekturę i pejzaże kojarzące się z Bydgoszczą, ale również ich mieszkańców, skupiając się na technice malarskiej. Doceniając Wasze indywidualne spojrzenie na Bydgoszcz, serdecznie gratulujemy!
Protokół Komisji Konkursowej
Komisja w składzie:
Katarzyna Charczuk
Tomasz Karcz

po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienie:

 

I miejsce ex aequo:
Sofiia Kravets ze Szkoły Podstawowej nr 37, kl. III
Alisa Krasko ze Szkoły Podstawowej nr 13, kl. III

II miejsce
Dana Hiltova ze Szkoły Podstawowej nr 45, kl. V

III miejsce
Jana Piechota ze Szkoły Podstawowej nr 25, kl. III

Wyróżnienie:
Anastasiia Słobodeniuk ze Szkoły Podstawowej nr 32, kl. II

W sprawie odbioru nagród i dyplomów, podpisanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy wkrótce skontaktujemy się z nagrodzonymi i wyróżnionymi uczestnikami drogą mailową.

Wystawa prac z pierwszej oraz drugiej edycji konkursu zostanie zorganizowana w Pałacu Młodzieży w terminie późniejszym.

 

Alisa Krasko
Sofiia Kravets
Dana Hiltova
Jana Piechota
Anastasiia Słobodeniuk