wstecz

Jesteś ważny

Zadanie "Jesteś ważny!" stanowi nową propozycję pośród projektów z zakresu profilaktyki społecznej, w tym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu ofert przez ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMRSKIEGO.
Pomysł powstał w związku z wieloletnią współpracą ze szkołami z miast, ale także ze środowisk wiejskich. Obecnie wciąż rośnie zapotrzebowanie na organizację spotkań z dziećmi i młodzieżą w celu obniżania ryzyka inicjowania przez nie zachowań ryzykownych, w tym zażywania substancji uzależniających. Tego typu zajęcia Pałac Młodzieży i Stowarzyszenie Pałac organizuje i realizuje od wielu lat. Nie można jednak ukrywać, że ich realizacja jest prostsza w dużym mieście, w którym działa dane stowarzyszenie.
Problem dostępności do takich wydarzeń dotyczy szkół/ placówek ze środowisk wiejskich. Osoby zgłaszające zapotrzebowanie, często mówią o tym, że trudno im dotrzeć do miasta, a z kolei prowadzący nie mają chęci/ czasu/wystarczającej gratyfikacji aby przyjechać do nich.
W związku z dużym zrozumieniem problemu, nasza organizacja podejmuje się przejazdów do tych szkół.
W tym roku rozszerzyliśmy swoje działania na terenach wiejskich, pomijanych głównie z przyczyn logistycznych.
Zakres tematyczny szkoleń/ warsztatów (dwie godziny lekcyjne z uwzględnieniem przerw) dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców w zakresie bieżących potrzeb dotyczy głównie:
- zmniejszania ryzyka wchodzenia w uzależnienia behawioralne i od środków psychoaktywnych, zrozumienia problemu uzależnienia, mechanizmów, faz, mitów na jego temat;
- poznania przyczyn podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, przeciwdziałania im
i pokazywania bezpiecznych oraz społecznie akceptowanych sposobów radzenia sobie z
trudnościami;
- wpływania na wzrost świadomości uczestników, co jest normą rozwojową, a co stanowi już zaburzenie
w zachowaniu, jak radzić sobie z pierwszymi symptomami choroby/ zaburzenia (np. obniżony nastrój, depresja, autoagresja, agresja, lęk społeczny, wykluczenie społeczne, tumiwisizm - brak motywacji do podejmowania rożnych działań, itp.),
- zachęcania do zajęć pozaszkolnych, hobby, rozładowywania napięć poprzez czynny udział w życiu społecznym, wykorzystując sztukę i współczesne formy przekazu;
- wpływu środków psychoaktywnych na nasz organizm, głownie funkcjonowanie mózgu;
- roli emocji w naszym życiu,
- konfliktów i sposobów ich rozwiązywania,
- komunikacji interpersonalnej, łącznie z zasadami zachowań asertywnych,
- stresu w szkole/ miejscu pracy i radzenia sobie z nim,
- podnoszenia samooceny, pewności siebie, w tym rozwijanie przedsiębiorczości.
Zajęcia będę dobierane do każdej grupy indywidualnie, po przeprowadzeniu rozmów z pedagogami/ psychologami/ wychowawcami określających potrzeby danej grupy.

Tematy wykładów (JEDNA GODZINA LEKCYJNA):

 • - Szkodliwość zażywania dopalaczy w świetle medycyny.
 • - Mózg, uczenie się a narkotyki/ dopalacze.
 • - Mózg a emocje. Neurobiologia agresji i empatii.
 • - Jak wspomóc pracę mózgu, by lepiej przyswajać wiedzę?
 • - Etapy rozwoju dzieci i młodzieży – co jest normą rozwojową a co wkracza już w obszar zaburzeń zachowania?
 • - Nikotyna to nie aspiryna.
 • - Zmiany w ustawie o nieletnich, co musimy wiedzieć?
 • - Depresja, czym jest i czy może przejawiać się zachowaniami agresywnymi?
 • - Jak wygląda osoba po zażyciu określonego środków odurzającego? W jakich formach są przechowywane?
 • - Współpraca ze środowiskiem lokalnym, zasady dotyczące projektów lokalnych, motywowanie do wspólnych działań.

Siłą nowego zadania "Jesteś ważny!" jest fakt, że - obok tematyki związanej stricte z uzależnieniami, będzie ono poruszało także problemy prowadzące do uzależnień i podejmowania niebezpiecznych dla zdrowia i życia działań. Wybór tematyki związany jest bezpośrednio ze zgłaszanym zapotrzebowaniem środowiskowym przez nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Kolejnym atutem zadania jest możliwość dotarcia z jego treściami do szkół oraz klas, które do tej pory nie miały możliwości brania udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Miejsce realizacji zadania
Szkoła zgłoszona do projektu lub inne miejsce wybrane przez zgłaszającą się grupę przy zapewnieniu przez zgłaszających bazy lokalowej i sprzętu do prezentacji multimedialnych.
KOSZT UDZIAŁU: 4 ZŁ OD ZGŁOSZONEJ OSOBY (ilość osób n warsztatach do 25 osób – większe ilości wynikające z liczebności klasy do ustalenia podczas rekrutacji; ilość osób na wykładzie od 50 osób).

 

Koordynator: Krzysztofa Jagła
Wiceprezes Stowarzyszenia Pałac, socjoterapeuta, profilaktyk w Dziale Animacji Pałacu Młodzieży
tel. 502 322 764

 

26.09.2023

Już od września ruszyliśmy z drugą częścią zadania pn. „Jesteś ważny!” – spotkania profilaktyczne dla osób z obszarów wiejskich z naszego województwa. W SP w Samsiecznie trzy klasy wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistę Magdalenę Żołądkiewicz nt. agresji i jej przeciwdziałaniu. Program został dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na ten rok kalendarzowy nie ma już wolnych miejsc. Jednak wszyscy trzymamy kciuki, żeby to zadanie zostało nagrodzone dofinansowaniem także w kolejnym roku.

 • Zdjęcie: 20230926_130737.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_131011.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_131103.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_105218.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_110130.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_130610.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_105054.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_110117.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_131225.jpg
 • Zdjęcie: 20230926_110143.jpg

 

17.05.2023

Nowość w naszej ofercie z zakresu profilaktyki zdrowia: wykład Pana Marka Jurgowiaka Doktora Nauk Medycznych pn. "Papieros zabija - bierne palenie też! NIKOTYNA TO NIE ASPIRYNA..."
Spotkanie odbyło się w dniu 17 maja w Szkole Podstawowej w Niemczu w ramach zadania publicznego dla osób ze środowisk wiejskich pn. "Jesteś ważny!", dofinansowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 1.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 5.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 6.jpg

 

24.04.2023

Spotkanie w szkole podstawowej w Cielu.

 • Zdjęcie: IMG_20230424_133209.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133327.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133221.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133310.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133303.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133308.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133252.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133300.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133247.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230424_133256.jpg

 

19.04.2023

Spotkanie w szkole podstawowej w Niemczu.

 • Zdjęcie: IMG_20230419_132934.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_133346.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_133813.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_132632.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_133152.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_112644.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_133340.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_112536.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_112716.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_112618.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_113915.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_132140.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_132156.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_113622.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230419_113312.jpg