wstecz

Konfrontacje Teatralne

W przedsięwzięciu udział biorą zespoły teatralne ze szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego Bydgoszczy, a także powiatu bydgoskiego. Podczas spotkania mają one możliwość prezentowania teatru żywego słowa, teatru plastycznego, muzycznego bądź kabaretu. Konfrontacje są podsumowaniem wielomiesięcznej pracy i zabawy w teatr młodych aktorów. Szerokie grono odbiorców, czyli rówieśników ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego stanowi bardzo wymagającą i spontaniczną publiczność, okazującą otwarcie swoje zainteresowanie i właściwy odbiór spektaklu. Co roku podczas przedsięwzięcia widzowie przenoszą się do „innego świata”, zostawiając za nim rzeczywistość. Tu mogą poczuć się jak w bajce. W teatrze bowiem jak w marzeniach może się wszystko wydarzyć. Mali aktorzy nie tylko wcielają się w postać Czerwonego Kapturka, złej Czarownicy, czy przyjaciela z podwórka, ale także ukazują świat widziany oczyma ich samych, jego dobre i złe strony.

Prezentują wszystko co ludzkie i dla ludzi, ukazują ich problemy, radości i smutki.
Spektakle niejednokrotnie pobudzają do refleksji, bawią, uczą, ale także dostarczają wielu wzruszeń i doznań. Poszerzają horyzonty myślenia i odczuwania, a także wzbogacają osobowość uczestników spotkań. Uwrażliwiają na piękno nie tylko młodych artystów, ale także publiczność.

Konfrontacje mają charakter konkursowy, powołane jury ocenia: dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny. Przyznawane są również nagrody za: walory wychowawcze, oprawę plastyczną spektaklu, a także nagrody indywidualne za grę aktorską.  Organizatorzy powołują również jury dziecięce, które ma możliwość oceny swoich rówieśników – młodych aktorów.
Koordynator: Luiza Kubowicz-Dorosz

123456

Edycja 2024

 

WERDYKT JURY 31. Konfrontacji Teatralnych

Pałac Młodzieży, 23.03.2024

Jury w składzie:
Roma Warmus - aktorka,
Krystyna Bujak - polonista,
Dominik Wierski - polonista,
po obejrzeniu zaprezentowanych spektakli postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrody aktorskie otrzymują:

 • - Nadia Hryniewska z grupy teatralnej „Bajdurki z dwójki” za rolę Pchły Szachrajki
 • - Leon Fojucik z „Kabareciku Sokratesik” za rolę Adama w spektaklu „Nic”
 • - Weronika Wiśniewska z „Kabareciku Sokratesik” za rolę Ewy w spektaklu „Nic”
 • - Amelia Hyży z „Kabareciku Sokratesik” za rolę Dzikiej Mrówki w spektaklu „Nic”
 • - Szymon Łoś z grupy teatralnej „13+” za rolę Komisarza w spektaklu „Gdzie się podział Czerwony Kapturek”
 • - Mia Gregorowicz-Njabe z grupy teatralnej „NaNiby” za role aktorskie w spektaklu „Teatrzyk Zielona gęś”
 • - Liliana Górska z grupy teatralnej „NaNiby” za role aktorskie w spektaklu „Teatrzyk Zielona gęś”
 • - Marta Śledź z grupy teatralnej „NaNiby” za role aktorskie w spektaklu „Teatrzyk Zielona gęś”

Zespołowa nagroda aktorska:
Teatr „Witrynka” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy, instruktor: Wioleta Górska-Nowik za spektakl „IDZIE GRZEŚ…”

 

w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych

III miejsce ex aequo:
Grupa Teatralna „13+” ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz za spektakl „GDZIE SIĘ PODZIAŁ CZERWONY KAPTUREK”
oraz
Teatr „Bajdurki z Dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi, instruktorzy: Hanna Oller, Ewa Kwasigroch za spektakl „PCHŁA SZACHRAJKA”

II miejsce: nie przyznano

I miejsce: „Kabarecik Sokratesik” z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy, instruktor: Elżbieta Krenz za spektakl „NIC”
w kategorii klas VII - VIII szkół podstawowych:

I miejsce: Grupa Teatralna „13 do kwadratu” ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz za spektakl „NA JĘZYKACH”

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy młodsze:

I miejsce: Teatr „Witrynka” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy, instruktor: Wioleta Górska-Nowik za spektakl „IDZIE GRZEŚ…” 

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy starsze:
Wyróżnienie: Teatr Świetlica Niemcz z Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku (filia w Niemczu), instruktor: Katarzyna Radajewicz-Kuropatwińska za spektakl  „WOJNA LICZB”

I miejsce: Teatr „NaNiby” z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy, instruktor: Wioleta Górska-Nowik za spektakl „TEATRZYK ZIELONA GĘŚ”

 

 • Zdjęcie: 5776.jpg
 • Zdjęcie: 5818.jpg
 • Zdjęcie: 6148.jpg
 • Zdjęcie: 5510.jpg
 • Zdjęcie: 5558.jpg
 • Zdjęcie: 6233.jpg
 • Zdjęcie: 6363.jpg
 • Zdjęcie: 6310.jpg
 • Zdjęcie: 6328.jpg
 • Zdjęcie: 5517.jpg
 • Zdjęcie: 6373.jpg
 • Zdjęcie: 6105.jpg
 • Zdjęcie: 6018.jpg
 • Zdjęcie: 6301.jpg
 • Zdjęcie: 6216.jpg
 • Zdjęcie: 6314.jpg
 • Zdjęcie: 5737.jpg
 • Zdjęcie: 6007.jpg
 • Zdjęcie: 6062.jpg
 • Zdjęcie: 5901.jpg
 • Zdjęcie: 5989.jpg
 • Zdjęcie: 6051.jpg
 • Zdjęcie: 6253.jpg
 • Zdjęcie: 5835.jpg
 • Zdjęcie: 6336.jpg
 • Zdjęcie: 6262.jpg
 • Zdjęcie: 5526.jpg
 • Zdjęcie: 6271.jpg
 • Zdjęcie: 6125.jpg
 • Zdjęcie: 6203.jpg
 • Zdjęcie: 6281.jpg
 • Zdjęcie: 5932.jpg
 • Zdjęcie: 6350.jpg
 • Zdjęcie: 6393.jpg
 • Zdjęcie: 5538.jpg

 

 

 

31. Konfrontacje Teatralne odbędą się 23 marca 2024 roku.


1. Założenia i cele Konfrontacji:

 • upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej
 • inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
 • stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
 • zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
 • kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.

2. Zasady uczestnictwa:

 • zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek)
 • tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki  dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
 • czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
 • w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
 • w Konfrontacjach  mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym. Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć scenariusz spektaklu i imienną listę uczestników wraz z rolami,
 • o terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni  telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 • akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
 • warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 1.03.2024 karty zgłoszenia - na adres e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
 • Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!
 • W dniu imprezy należy dostarczyć wypełnione zgody rodziców/opiekunów uczestników zespołu teatralnego na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w 31. Konfrontacjach Teatralnych.

3. Zasady oceny

 • konfrontacje mają charakter konkursowy,
 • jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
 • jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,

4.    Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81 wew. 326.

5.   Inne:

 • nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
 • w spektaklu nie wolno stosować ognia,
 • koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

karta zgłoszenia

klauzula RODO

 

Edycja 2023

WERDYKT JURY 30. Konfrontacji Teatralnych
Pałac Młodzieży, 18.03.2023

Jury w składzie:
Teresa Wądzińska - aktorka,
Krystyna Bujak - polonista,
Dominik Wierski - polonista,
po obejrzeniu zaprezentowanych spektakli postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrody aktorskie otrzymują:
Lucia Vista ze Szkoły Podstawowej nr  30 za rolę Diabła w spektaklu „LEGENDA O PANU TWARDOWSKIM”
Pola Szypura z MDK nr 6 za rolę w spektaklu „Kartoteka normalności”
Mia Gregorowicz-Njabe z MDK nr 4 za role w spektaklach „W kurniku” i „W zamku złotym”
Arina Nechai ze Szkoły Podstawowej nr  30 z rolę Żabki w spektaklu „Cztery pozy roku”

Zespołowa nagroda aktorska:
„W KRÓLESTWIE FIGUR” – Teatr „Bajdurki z Dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi, instruktorzy: Hanna Oller, Ewa Kwasigroch.

w kategorii SP I - III szkół podstawowych
II miejsce
„LEGENDA O PANU TWARDOWSKIM” – Teatr „Lubarwiki” ze Szkoły Podstawowej nr  30 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, instruktor: Marzena Jelińska.
I miejsce
Musical „CZTERY PORY ROKU” – Teatr „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, instruktor: Aneta Zaremba.

w kategorii SP IV – VI szkół podstawowych

II miejsce
„W KRÓLESTWIE FIGUR” – Teatr „Bajdurki z Dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi, instruktorzy: Hanna Oller, Ewa Kwasigroch.

I miejsce
„TWARDOWSKI” – „Grupa Teatralna 13+” ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz.

w kategorii SP VII - VIII szkół podstawowych
I miejsce
„OBMYŚLAM ŚWIAT” – Teatr „13 do kwadratu” ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz.

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy młodsze:
I miejsce:
„W ZAMKU ZŁOTYM” – Teatr „Witrynka” z MDK nr 4 w Bydgoszczy, instruktor: Wioleta Górska-Nowik.

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy starsze:
III miejsce:
„O CZYM PTAKI ŚPIEWAJĄ - AUDYCJA NA ŻYWO…” – Teatr „Pół na pół” z MDK nr 5 w Bydgoszczy, instruktorzy: Angelika Szymborska, Agnieszka Bień.

II miejsce:
„W KURNIKU” - Teatr „NaNiby” z MDK nr 4 w Bydgoszczy, instruktor: Wioleta Górska-Nowik.

 I miejsce:
„KARTOTEKA NORMALNOŚCI” -  Teatr „Klimat” z MDK nr 6 w Bydgoszczy, instruktor: Violetta Glińska.

 

 • Zdjęcie: 7830.jpg
 • Zdjęcie: 8198.jpg
 • Zdjęcie: 8737.jpg
 • Zdjęcie: 8330.jpg
 • Zdjęcie: 8844.jpg
 • Zdjęcie: 8679.jpg
 • Zdjęcie: 8392.jpg
 • Zdjęcie: 8011.jpg
 • Zdjęcie: 8135.jpg
 • Zdjęcie: 8271.jpg
 • Zdjęcie: 7857.jpg
 • Zdjęcie: 8681.jpg
 • Zdjęcie: 8619.jpg
 • Zdjęcie: 8285.jpg
 • Zdjęcie: 8397.jpg
 • Zdjęcie: 8824.jpg
 • Zdjęcie: 8404.jpg
 • Zdjęcie: 8002.jpg
 • Zdjęcie: 8855.jpg
 • Zdjęcie: 8536.jpg

 

Edycja 2022

WERDYKT JURY
29. Konfrontacji Teatralnych
Pałac Młodzieży, 4.06.2022

Jury w składzie: Teresa Wądzińska - aktorka, Krystyna Bujak - polonista, Dominik Wierski - polonista,
po obejrzeniu zaprezentowanych spektakli postanowiło przyznać następujące nagrody:

dla Oli Łaz ze Szkoły Podstawowej „Sokrates” za scenariusz spektaklu „Projekt”

Nagrody aktorskie dla:
Julii Jully z MDK nr 4 za rolę Babci w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
Alicji Rakoczy z MDK nr 4 za rolę Anny i Żony w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
Katarzyny Rybackiej z MDK nr 4 za rolę Studentki i Artystki w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
dla Witolda Żarnowskiego ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za rolę Budowniczego domu w spektaklu „BAŚŃ O WZNOSZENIU”
dla Aleksandry Żarnowskiej ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za rolę Niszczycielki domu w spektaklu „BAŚŃ O WZNOSZENIU”
dla Mii Gregorowicz-Njabe z MDK nr 4 za rolę Sary w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA” i rolę dziecka w spektaklu „Gadulińskie”
dla Marty Śledź z MDK nr 4 za rolę Panny Minchin w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA”
dla Nadii Aładowicz z MDK nr 4 za rolę Lavinii w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA”
dla Liliany Górskiej z MDK nr 4 za rolę Dziecka  w spektaklu „Gadulińskie”

Zespołowa nagroda aktorska:
Dla Teatru „Kameleon” ze Szkoły Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy za spektakl „PROJEKT”,
w kategorii SP VII - VIII szkół podstawowych

 

II miejsce
Teatr „Kameleon
” ze Szkoły Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy za spektakl „PROJEKT”, instruktorzy: Malwina Bielicka, Elżbieta Krenz,

I miejsce
Grupa "Teatralna 13+”
ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za spektakl „BAŚŃ O WZNOSZENIU” , instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz,

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy młodsze:
II miejsce:
Teatr „Witrynka”
z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „GADULIŃSKIE”, instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
I miejsce:
Teatr „NaNiby
” z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „MAŁA KSIĘŻNICZKA”  , instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy starsze:
I miejsce:

Teatr „Witraż” z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „KAMIEŃ NA KAMIENIU”, instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
i
Nagroda specjalna dla p. Wiolety Górskiej – Nowik za kreatywność, bogactwo form w reżyserowanych spektaklach

 

 • Zdjęcie: 9067.jpg
 • Zdjęcie: 9120.jpg
 • Zdjęcie: 9286.jpg
 • Zdjęcie: 9205.jpg
 • Zdjęcie: 9187.jpg
 • Zdjęcie: 9158.jpg
 • Zdjęcie: 9303.jpg
 • Zdjęcie: 9191.jpg
 • Zdjęcie: 9107.jpg
 • Zdjęcie: 9168.jpg
 • Zdjęcie: 9298.jpg
 • Zdjęcie: 9251.jpg
 • Zdjęcie: 9079.jpg
 • Zdjęcie: 9045.jpg
 • Zdjęcie: 9103.jpg