wstecz

OBLICZA UZALEŻNIEŃ
– program edukacyjno-informacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dopalaczy. 

Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniami.
Nauczyciele, pedagodzy, rodzice i sami uczniowie potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Wciąż rośnie liczba młodych osób, która sięga po środki uzależniające, w tym dopalacze (nowe narkotyki). Nie mają oni świadomości lub bagatelizują zagrożenie, jakie stoi za wzięciem nieznanego im środka. Często dla „szpanu”, „zabawy”, „nauki” ryzykują zdrowie i życie.
Co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska? Czym tak właściwie jest uzależnienie? Czym tak naprawdę są dopalacze? Jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia? Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach? – m.in. o tym adresaci zadania rozmawiają z prowadzącymi, uczestnicząc jednocześnie w działaniach aktywizujących, podczas których wykorzystane są zróżnicowane formy i metody pracy. Spotkania prowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów – pedagogów, psychologów, kuratorów społecznych, pracowników policji, pracowników socjalnych, terapeutów, animatorów społeczności lokalnej, arteterapeutów, profilaktyków i diagnostyków pedagogicznych.
W ramach spotkań realizowane są:
- wykłady pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy" oraz „Mózg, uczenie się a środki psychoaktywne/ dopalacze”, prowadzone przez doktora nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka,
- konsultacje indywidualne, prowadzone m.in. przez Pana Doktora lub Krzysztofę Jagła:  profilaktyk, diagnosta, socjoterapeuta, pedagog;
- warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, studentów). Są one dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Prowadzą je osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w grupie na temat profilaktyki zdrowia. W swojej pracy wykorzystują liczne metody aktywizujące, pozwalające na kreatywną dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.
Program od lat dofinansowywany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy.
Eksperci prowadzący warsztaty: Magdalena Łuba (kurator, pracownik policji, pedagog), Anna Jaworska (warsztatowiec z zakresu profilaktyki, biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi, trener mentalny), Magdalena Talar (pracownik socjalny, wykładowca akademicki, animator społeczności lokalnej, arteterapeutka).
Terminy ustalane są podczas rekrutacji, po uzgodnieniu.
Spotkania odbywają się od kwietnia do grudnia 2022 r. (z wyłączeniem wakacji).
Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoba odpowiedzialna za realizację zadania i ustalanie szczegółów dotyczących spotkań: Krzysztofa Jagła, tel. 52 321 00 81 wew. 315

Kadra realizatorów

 

5.06.2024

Dwa warsztaty dla III klas SP z Osielska, w ramach zadania "Oblicza uzależnień"

Link do zdjęć

10.05.2024

Spotkanie w SP 45 w Bydgoszczy

Link do zdjęć

9.04.2024

9 kwietnia odbyły się spotkania w ramach zadania pn. Oblicza uzależnień. Wykład dla kas 7 i 8 szkół podstawowych nt. szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów poprowadził dr nauk med. Marek Jurgowiak.
Po wykładzie trzy klasy zostały na warsztatach dotyczących radzenia sobie w trudnych sytuacja w sposób zdrowy i bezpieczny. Te spotkania poprowadziły: Anna Jaworska i Klaudia Hołtyń.

 • Zdjęcie: 5001.jpg
 • Zdjęcie: 5070.jpg
 • Zdjęcie: 5112.jpg
 • Zdjęcie: 5091.jpg
 • Zdjęcie: 5051.jpg
 • Zdjęcie: 5068.jpg
 • Zdjęcie: 4990.jpg
 • Zdjęcie: 5011.jpg
 • Zdjęcie: 5038.jpg
 • Zdjęcie: 5043.jpg
 • Zdjęcie: 5161.jpg
 • Zdjęcie: 4986.jpg
 • Zdjęcie: 5028.jpg
 • Zdjęcie: 5074.jpg
 • Zdjęcie: 5042.jpg
 • Zdjęcie: 5145.jpg
 • Zdjęcie: 5024.jpg
 • Zdjęcie: 5032.jpg
 • Zdjęcie: 5073.jpg
 • Zdjęcie: 5021.jpg

zdjęcia Jarosław Pabijan

11.01.2024

11 stycznia odbyły się pierwsze w tym roku kalendarzowym warsztaty w ramach Oblicz Uzależnień, które poprowadziła Anna Jaworska. W Pałacu Młodzieży gościliśmy klasę 3 I LO. Od tego roku urozmaicamy spotkania o ćwiczenia przy użyciu alkogoogli. 
W sprawie całej oferty profilaktycznej w Pałacu Młodzieży i Stowarzyszeniu Pałac zapraszamy do kontaktu z Krzysią Jagła oraz do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Pałacu Młodzieży - zakładka: edukacja i profilaktyka.

 • Zdjęcie: 20240111_115930.jpg
 • Zdjęcie: 20240111_115836.jpg
 • Zdjęcie: 20240111_115859.jpg

 

4.12.2023

Dzisiaj odbyły się dwa wykłady w ramach zadania „Oblicza uzależnień” dla młodzieży z I i III Liceum Ogólnokształcącego z Bydgoszczy. Prelekcje dla 323 uczniów nt. „Mózg, uczenie się, a dopalacze/ narkotyki” poprowadził dr nauk med. Marek Jurgowiak. Spotkania realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy.
Pomysłodawca i koordynator: Krzysztofa Jagła

 • Zdjęcie: 3880.jpg
 • Zdjęcie: 3881.jpg
 • Zdjęcie: 3861.jpg
 • Zdjęcie: 3868.jpg
 • Zdjęcie: 3879.jpg
 • Zdjęcie: 3866.jpg
 • Zdjęcie: 3867.jpg
 • Zdjęcie: 3860.jpg
 • Zdjęcie: 3872.jpg

Zdjęcia: Sandra Wróblewska.

14.11.2023

Dziś w Pałacu Młodzieży odbyły się kolejne spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach zadania Oblicza Uzależnień. Program został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy. Prowadzący: Anna Jaworska, Małgorzata Żołądkiewicz, Przemysław Gotowiec, Paweł Szopiński.

 • Zdjęcie: 6309.jpg
 • Zdjęcie: 6153.jpg
 • Zdjęcie: 6218.jpg
 • Zdjęcie: 6311.jpg
 • Zdjęcie: 6206.jpg
 • Zdjęcie: 6264.jpg
 • Zdjęcie: 6285.jpg
 • Zdjęcie: 6296.jpg
 • Zdjęcie: 6159.jpg
 • Zdjęcie: 6239.jpg

Zdjęcia: Jarosław Pabijan. Koordynator: Krzysztofa Jagła.

11.10.2023

 • Zdjęcie: 2406.jpg
 • Zdjęcie: 2430.jpg
 • Zdjęcie: 2398.jpg
 • Zdjęcie: 2405.jpg
 • Zdjęcie: 2441.jpg
 • Zdjęcie: 2439.jpg
 • Zdjęcie: 2411.jpg
 • Zdjęcie: 2408.jpg
 • Zdjęcie: 2447.jpg
 • Zdjęcie: 2414.jpg

 

3.10.2023

Dzisiaj odbyły się kolejne spotkania w ramach zadania publicznego pn. Oblicza uzależnień.
Młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych wzięła udział w wykładzie Doktora Nauk Medycznych Marka Jurgowiaka pn. „Mózg, uczenie się a środki psychoaktywne” oraz warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień, które poprowadziły: Anna Jaworska, Małgorzata Żołądkiewicz i Klaudia Hołtyn. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy.
Koordynacja: Krzysztofa Jagła.

 • Zdjęcie: 1465.jpg
 • Zdjęcie: 1408.jpg
 • Zdjęcie: 1461.jpg
 • Zdjęcie: 1450.jpg
 • Zdjęcie: 1430.jpg
 • Zdjęcie: 1435.jpg
 • Zdjęcie: 1405.jpg
 • Zdjęcie: 1415.jpg
 • Zdjęcie: 1382.jpg
 • Zdjęcie: 1393.jpg
 • Zdjęcie: 1449.jpg
 • Zdjęcie: 1444.jpg
 • Zdjęcie: 1488.jpg
 • Zdjęcie: 1381.jpg
 • Zdjęcie: 1422.jpg
 • Zdjęcie: 1413.jpg
 • Zdjęcie: 1389.jpg
 • Zdjęcie: 1439.jpg
 • Zdjęcie: 1440.jpg
 • Zdjęcie: 1489.jpg

Zdjęcia: Sandra Wróblewska.

18.05.2023

 

 • Zdjęcie: 8877.jpg
 • Zdjęcie: 8896.jpg
 • Zdjęcie: 8930.jpg
 • Zdjęcie: 8908.jpg
 • Zdjęcie: 8866.jpg
 • Zdjęcie: 8894.jpg
 • Zdjęcie: 8902.jpg
 • Zdjęcie: 8923.jpg
 • Zdjęcie: 8867.jpg
 • Zdjęcie: 8926.jpg
 • Zdjęcie: 8900.jpg
 • Zdjęcie: 8945.jpg
 • Zdjęcie: 8881.jpg
 • Zdjęcie: 8865.jpg
 • Zdjęcie: 8905.jpg

 

12.05.2023

Spotkanie w Niemczu.

 • Zdjęcie: IMG_20230512_084509.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230512_122906.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230512_084313.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230512_084155.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20230512_082514.jpg

 

27.04.2023

Wykład dr. Marka Jurkowiaka dla pracowników socjalnych.

 • Zdjęcie: 4506.jpg
 • Zdjęcie: 4407.jpg
 • Zdjęcie: 4437.jpg
 • Zdjęcie: 4458.jpg
 • Zdjęcie: 4410.jpg

 

20.04.2023

 • Zdjęcie: 2148.jpg
 • Zdjęcie: 2137.jpg
 • Zdjęcie: 2060.jpg
 • Zdjęcie: 2057.jpg
 • Zdjęcie: 2140.jpg
 • Zdjęcie: 2187.jpg
 • Zdjęcie: 2180.jpg
 • Zdjęcie: 2089.jpg
 • Zdjęcie: 2053.jpg
 • Zdjęcie: 2136.jpg
 • Zdjęcie: 2134.jpg
 • Zdjęcie: 2170.jpg
 • Zdjęcie: 2087.jpg
 • Zdjęcie: 2048.jpg
 • Zdjęcie: 2147.jpg
 • Zdjęcie: 2050.jpg
 • Zdjęcie: 2070.jpg
 • Zdjęcie: 2100.jpg
 • Zdjęcie: 2181.jpg
 • Zdjęcie: 2183.jpg

zdjęcia Sandra Wróblewska

14.04.2023

 • Zdjęcie: 20230414_104304.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_103646.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_090858.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_090943.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_101848.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_115019.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_123228.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_105320.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_090848.jpg
 • Zdjęcie: 20230414_105142.jpg

zdjęcia Monika Grzybowska

22.03.2023

Wyklad Wyklad dr.nauk med. Matka Jurgowiaka pn. "Mózg, uczenie się a narkoryki" w ramach zadania Oblicza uzależnień, dofinansowanego ze środków finansowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy.  

1.12.2022

 • Zdjęcie: 8330.jpg
 • Zdjęcie: 8333.jpg
 • Zdjęcie: 8311.jpg
 • Zdjęcie: 8305.jpg
 • Zdjęcie: 8322.jpg
 • Zdjęcie: 8314.jpg
 • Zdjęcie: 8331.jpg
 • Zdjęcie: 8306.jpg
 • Zdjęcie: 8329.jpg
 • Zdjęcie: 8318.jpg

 

17.11.2022

 • Zdjęcie: 1037.jpg
 • Zdjęcie: 1039.jpg
 • Zdjęcie: 1016.jpg
 • Zdjęcie: 1030.jpg
 • Zdjęcie: 1025.jpg
 • Zdjęcie: 1035.jpg
 • Zdjęcie: 1022.jpg
 • Zdjęcie: 1023.jpg
 • Zdjęcie: 1017.jpg
 • Zdjęcie: 1015.jpg

 

10.11.2022

 • Zdjęcie: 315187805_665202894976962_2414997969253966716_n.jpg
 • Zdjęcie: 314712826_468683875132437_2549709630794608972_n.jpg
 • Zdjęcie: 315100271_670238791347748_5440779591708961912_n.jpg
 • Zdjęcie: 312522115_684715916261055_3612997268915260209_n.jpg
 • Zdjęcie: 315006508_3427600264174931_6685301129258678215_n.jpg

 

3.11.2022

 • Zdjęcie: 8565.jpg
 • Zdjęcie: 8579.jpg
 • Zdjęcie: 8551.jpg
 • Zdjęcie: 8605.jpg
 • Zdjęcie: 8573.jpg
 • Zdjęcie: 8583.jpg
 • Zdjęcie: 8564.jpg
 • Zdjęcie: 8600.jpg
 • Zdjęcie: 8543.jpg
 • Zdjęcie: 8593.jpg
 • Zdjęcie: 8545.jpg
 • Zdjęcie: 8594.jpg
 • Zdjęcie: 8585.jpg
 • Zdjęcie: 8568.jpg
 • Zdjęcie: 8592.jpg
 • Zdjęcie: 8612.jpg
 • Zdjęcie: 8561.jpg
 • Zdjęcie: 8569.jpg
 • Zdjęcie: 8609.jpg
 • Zdjęcie: 8566.jpg

foto. Sandra Wróblewska

24-25.10.2022

 • Zdjęcie: image000005003.jpg
 • Zdjęcie: image000006003.jpg
 • Zdjęcie: image000007003.jpg
 • Zdjęcie: image000001011.jpg
 • Zdjęcie: image000006.jpg
 • Zdjęcie: image000007.jpg
 • Zdjęcie: image000004003.jpg
 • Zdjęcie: image000001005.jpg
 • Zdjęcie: image000004.jpg
 • Zdjęcie: image000000011.jpg

 

29.09.2022

29 września, kolejne spotkanie w ramach zadania „Oblicza uzależnień” organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży i Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
Program został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy.
Tym razem odwiedziła nas młodzież z VIII klas SP 20 oraz I klas ZSB. Wykład nt. „Mózg, uczenie się, a dopalacze/ narkotyki”, poprowadził, współpracujący z nami od lat, Pan Doktor Nauk Medycznych CM UMK w Toruniu – Marek Jurgowiak.
Po wykładzie, zakończonym owacjami, część uczniów z klas Zespołu Szkół Budowlanych uczestniczyła w warsztatach, kontynuujących tematykę szkodliwości zażywania środków  uzależniających, sposobów radzenia sobie z trudnościami bez sięgania po te środki, miejsc, w jakich można szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Warsztaty poprowadziły osoby, także od lat z nami współpracujące: Pani Anna Jaworska i Pani Magdalena Talar. Są to osoby z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze rozwijania umiejętności społecznych, profilaktyki uzależnień, pomocy społecznej.

 • Zdjęcie: 7856.jpg
 • Zdjęcie: 7839.jpg
 • Zdjęcie: 7873.jpg
 • Zdjęcie: 7886.jpg
 • Zdjęcie: 7866.jpg
 • Zdjęcie: 7823.jpg
 • Zdjęcie: 7854.jpg
 • Zdjęcie: 7901.jpg
 • Zdjęcie: 7879.jpg
 • Zdjęcie: 7896.jpg

zdjęcia: Sandra Wróblewska

22.09.2022

Tradycyjnie od września Pałac Młodzieży razem ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Młodzieży realizuje spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Dzisiaj, 22 września odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty i wykład w ramach zadania Oblicza uzależnień i Młodzi mądrzy.
Programy zostały dofinansowane ze środków Urzędu Miasta i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Ilu nas było? Pełna sala widowiskowa, ponad 200 uczniów z I LO w Bydgoszczy uczestniczyła w wykładzie nt. „Mózg, uczenie się, a dopalacze/ narkotyki”, który poprowadził Pan Doktor Nauk Medycznych CM UMK w Toruniu – Marek Jurgowiak.
Po wykładzie, zakończonym owacjami, prawie 100 uczniów wzięło udział w warsztatach, kontynuujących tematykę szkodliwości zażywania środków  uzależniających, sposobów na radzenie sobie z trudnościami bez sięgania po te środki, miejsc, w których można szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Warsztaty poprowadziły Anna Jaworska, Magdalena Łuba, Magdalena Talar. Każda z Pań to doświadczone trenerki umiejętności społecznych, z doświadczeniem w pracy z młodzieżą
w różnych dziedzinach – m.in. kurator sądowy, pracownik socjalny, trener mentalny, menager przedsiębiorczości, trener umiejętności społecznych, socjoterapeuci.

 • Zdjęcie: 7704.jpg
 • Zdjęcie: 7639.jpg
 • Zdjęcie: 7616.jpg
 • Zdjęcie: 7643.jpg
 • Zdjęcie: 7671.jpg
 • Zdjęcie: 7694.jpg
 • Zdjęcie: 7650.jpg
 • Zdjęcie: 7674.jpg
 • Zdjęcie: 7706.jpg
 • Zdjęcie: 7685.jpg

 

23.05.2022

 • Zdjęcie: 2590.jpg
 • Zdjęcie: 2684.jpg
 • Zdjęcie: 2698.jpg
 • Zdjęcie: 2735.jpg
 • Zdjęcie: 2434.jpg
 • Zdjęcie: 2752.jpg
 • Zdjęcie: 2597.jpg
 • Zdjęcie: 2693.jpg
 • Zdjęcie: 2467.jpg
 • Zdjęcie: 2742.jpg
 • Zdjęcie: 2705.jpg
 • Zdjęcie: 2579.jpg
 • Zdjęcie: 2575.jpg
 • Zdjęcie: 2737.jpg
 • Zdjęcie: 2716.jpg

 

16.05.2022

 • Zdjęcie: 5513.jpg
 • Zdjęcie: 5557.jpg
 • Zdjęcie: 5476.jpg
 • Zdjęcie: 5473.jpg
 • Zdjęcie: 5447.jpg
 • Zdjęcie: 5561.jpg
 • Zdjęcie: 5456.jpg
 • Zdjęcie: 5467.jpg
 • Zdjęcie: 5453.jpg
 • Zdjęcie: 5488.jpg
 • Zdjęcie: 5505.jpg
 • Zdjęcie: 5539.jpg
 • Zdjęcie: 5485.jpg
 • Zdjęcie: 5543.jpg
 • Zdjęcie: 5448.jpg

 

5.04.2022

 • Zdjęcie: IMG_20220405_102053.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20220405_100811.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20220405_101957.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20220405_102101.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20220405_101923.jpg

 

21.10.2021

 • Zdjęcie: IMG_20211021_103510_1.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211021_101037_1.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211021_112550_1.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211021_093759_1.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211021_112924_1.jpg

 

7.10.2021

 • Zdjęcie: 20211007_164916.jpg
 • Zdjęcie: 20211007_164854.jpg
 • Zdjęcie: 20211007_165804.jpg
 • Zdjęcie: 20211007_164929.jpg
 • Zdjęcie: 20211007_165811.jpg

 

30.09.2021

 • Zdjęcie: 6588.jpg
 • Zdjęcie: 6585.jpg
 • Zdjęcie: 6599.jpg
 • Zdjęcie: 095118.jpg
 • Zdjęcie: 6597.jpg

 

29.09.2021

 • Zdjęcie: JP7_8402.jpg
 • Zdjęcie: JP7_8452.jpg
 • Zdjęcie: JP7_8400.jpg
 • Zdjęcie: JP7_8422.jpg
 • Zdjęcie: JP7_8384.jpg

 

22.09.2021

 • Zdjęcie: 8297.jpg
 • Zdjęcie: 8330.jpg
 • Zdjęcie: 8351.jpg
 • Zdjęcie: 8306.jpg
 • Zdjęcie: 8347.jpg

 

14.06.2021

 • Zdjęcie: 7979.jpg
 • Zdjęcie: 7963.jpg
 • Zdjęcie: 7956.jpg
 • Zdjęcie: 7977.jpg
 • Zdjęcie: 8001.jpg
 • Zdjęcie: 7937.jpg
 • Zdjęcie: 7939.jpg
 • Zdjęcie: 7953.jpg
 • Zdjęcie: 8019.jpg
 • Zdjęcie: 8006.jpg

24.05.2021

24 maja odbyły się kolejne warsztaty dla trzech klas z SP 26 w Bydgoszczy.
Spotkania poprowadziła Magdalena Talar - pracownik socjalny, pedagog społeczny, arteterapeutka, szkoleniowiec, trenerka umiejętności psychospołecznych i trenerka NGO, streetworker, nauczyciel akademicki, organizator społeczności lokalnych i animatorka.

 

 • Zdjęcie: 100848.jpg
 • Zdjęcie: 100823.jpg
 • Zdjęcie: 100200.jpg
 • Zdjęcie: 120410_01.jpg
 • Zdjęcie: 100049.jpg
 • Zdjęcie: 110050.jpg
 • Zdjęcie: 114751.jpg
 • Zdjęcie: 114806.jpg
 • Zdjęcie: 120521.jpg
 • Zdjęcie: 114450.jpg
 • Zdjęcie: 121614.jpg

 

Kadra realizatorów „Oblicz uzależnień”

W roku 2022 program został dofinasowany ze środków Miasta Bydgoszczy w drodze konkursu ofert.

Dr n. med. Marek Jurgowiak

Adiunkt, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, vice Przewodniczący Rada Programowa CN Młyn Wiedzy w Toruniu. Jako biologa, biochemika, biologa molekularnego i popularyzatora nauki (Laureat Edycji 2011 Konkursu Popularyzator Nauki Serwisu Nauka w Polsce i PAP) moje zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą takich zagadnień jak: stres oksydacyjny, modyfikacje komórkowego DNA, biogerontologiabiomedyczne podstawy starzenia komórek i organizmu, choroby wolnorodnikowe, choroby wieku podeszłego, mechanizmy starzenia, antyoksydacyjna obrona organizmów, biomedyczne implikacje stosowania środków psychoaktywnych, profilaktyka zdrowotna. Realizuję liczne projekty dotyczące promocji zdrowia oraz nauki a także edukacji, takie jak: Propagowanie wiedzy biomedycznej np. w programach TVP3 Bydgoszcz (np. „Rozmowy dnia”,cykl „Z pierwszej ręki”ostatnio 17.09. 2019, W Innym Stylu oraz Kierunek Praca X, XI 2020), oraz udział w odcinku programu „Wiem co jem” emitowanego przez TVN. Koordynowanie cyklu i wykłady w cyklu Medyczna Środa (CM UMK); Uczestniczyłem jako wykładowca w szkoleniu dla pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Kolejne projekty w których aktywnie uczestniczę to edukacja zdrowotna: np. „Środki psychoaktywne- narkotyki, dopalacze – aktualny problem medyczny”. Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy – oddział Kujawsko-Pomorski. Zebranie naukowo-szkoleniowe. Bydgoszcz 16.11. 2016; [wykładowca], „Oblicza uzależnień” – spotkania edukacyjne (rok 2016, 2017, 2018 oraz 2019, 2020). Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, wykłady: „Środki psychoaktywne-dopalacze-zagrożenia zdrowotne” [wykładowca]. Projekty GIS związane z edukacją na temat uzależnień np.: projekt „Miasta wolne od dymu tytoniowego”, i inne; Współudział w akcji „Razem przeciw uzależnieniom” we współpracy z Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczną (20.11.2014); „Oblicza uzależnień” Pałac Młodzieży w Bydgoszczy - Kampania profilaktyczna 2015, 2016, 2017 – 2019. Poza działalnością dydaktyczną, organizacyjną oraz promocyjną jestem aktywny również naukowo. Uczestniczę w konferencjach naukowych oraz jestem współautorem publikacji zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Swoistym ukoronowaniem osiągnięć dydaktycznych, także publikacyjnych był przyznany mi Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015/2016). Jednym z kluczowych elementów decydujących o przyznaniu nagrody były publikacje : Jurgowiak M. Biologia – przed egzaminem na akademie medyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999 (Podręcznik) oraz podręcznik Biologia na czasie 3 (zakres rozszerzony) (Dubert F., Jurgowiak M., Marko-Worłowska M., Zamachowski W.) Wyd. Nowa Era Warszawa 2014, 2017. W roku 2016 zostałem powołany w skład Zespołu Ekspertów ds. podstawy programowej kształcenia w zakresie biologii (powołanie przez Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa dnia 27.10.2016). Marek Jurgowiak

Anna Jaworska

Dyplomowany trener biznesu oraz certyfikowany trener mentalny - za nią ponad 1000h wystąpień i warsztatów w ponad 50 szkołach oraz konsultacji 1:1 Pomaga odkrywać pewność siebie, wyznaczać cele i nawyki, odczarowywać stres związany z wystąpieniami publicznymi i autoprezentacją. Pokazuje, jak wykorzystując kreatywne myślenie, uważność i koncentrację można uczyć się szybciej i efektywniej. Cytat z którym idzie przez życie „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać" (Walt Disney).

Magdalena Łuba

Pracownik Policji, kurator społeczny i sądowy, pedagog, profilaktyk. Oprócz pracy zawodowej zaangażowana w liczne wolontariaty, m.in. w domu dziecka, świetlicach środowiskowych, schroniskach dla zwierząt. Często angażuje się w różne projekty z zakresu profilaktyki młodzieży i dorosłych. Do zespołu realizatorów Oblicz uzależnień dołączyła w roku 2020, wzbogacając ofertę spotkań dla dzieci młodszych z punktu widzenia pracownika policji i kuratora.

Natalia Stańko

Absolwentka psychologii i pedagogiki o specjalności resocjalizacja Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Aktualnie pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy. Odbywała staż w Centrum Medycznym „Gizińscy” w Bydgoszczy na oddziale dziennym. Specjalizuje się
w pracy socjoterapeutycznej i trenerskiej z dziećmi i młodzieżą. Od 10 lat przygotowuje i prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych. Przez 6 lat prowadziła grupy wsparcia dla młodzieży w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej.

Magdalena Talar

Pracownik socjalny, pedagog społeczny, arteterapeutka, szkoleniowiec, trenerka umiejętności psychospołecznych i trenerka NGO, streetworker, nauczyciel akademicki, organizator społeczności lokalnych i animatorka. Pracuje z dziećmi od lat, prowadzi zajęcia różnego rodzaju; bardzo lubi wykorzystywać w pracy metody aktywizujące, elementy arteterapii czy też profilaktyki. W plan zajęć z dziećmi wplata ruchowe, pozwalając im nieskrępowanie uwalniać energię, której mają niespożyte pokłady. Posiadane doświadczenie w organizowaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego pozwala pani Magdalenie sięgać do nieoczywistych rozwiązań i zabaw, które inspirują dzieci, a czasem też ich rodziców.

Krzysztofa Jagła

Socjoterapeuta, pedagog ze specjalizacją resocjalizacja i profilaktyka; diagnosta i terapeuta pedagogiczno-psychologiczny. Pracownik Pałacu Młodzieży oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Pałac. Obecnie uczestniczy w pracach Komisji powołującej Młodzieżową Radę Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego I kadencji. Realizator programu 7 kroków- III Elementarz, animator kultury, autor i koordynator zadania OBLICZA UZALEŻNIEŃ, współrealizator wielu imprez edukacyjnych, animacyjnych i profilaktycznych, m.in. Moja szkołą- lubię tu być!, Młodzi-mądrzy, Zygzak – filmowe spotkania dla dzieci z przedszkoli, weekendowe spotkania dla rodzin, animacje dla dzieci przyjeżdzających z Ukrainy. Od 2006 roku autor i koordynator licznych przedsięwzięć profilaktycznych np. warsztaty Wybierz sam, Bezpiecznie w dorosłość- życie bez używek (program nagrodzony w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”) , Letni kalejdoskop – twórczo, aktywnie, wesoło!, Ja i świat, Dziękuję, nie palę, „Szansa” – program całorocznych zajęć socjoterapeutycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży, „Weekendowy plac zabaw” , „Młodzi w integracji”, „Czytadełko – spotkania czytelniczoanimacyjne dla przedszkolaków” (innowacja pedagogiczna), program dla słuchaczy szkoły zawodowej dla dorosłych „Komunikacja społeczna z elementami integracji”. Nagrody: „Stalowy Anioł” za wyróżniającą się pracę społeczną w województwie, „Rodzynki z pozarządówki” za najlepszy projekt roku 2011 w województwie, Nagrody Dyrektora.