wstecz

Konkurs Recytatorski

edycja 2024

edycja 2023

edycja 2022

 

Impreza wyróżniona Bydgoskim Grantem Oświatowym

Konkurs recytatorski to jedna z najbardziej popularnych artystycznych propozycji Pałacu Młodzieży skierowanych do młodych recytatorów z naszego miasta i powiatu. Impreza posiada długoletnią tradycję – od 1996 rokuupowszechnia kulturę słowa wśród środowisk szkolnych, rozwija umiejętności i warsztat recytatorski dzieci i młodzieży oraz daje możliwość zaprezentowania swojego talentu recytatorskiego na scenie poza szkołą. Zaproszenie do udziału w naszym „święcie poezji” przyjmują reprezentanci większości szkół podstawowych Bydgoszczy i okolic.

Każdego roku proponujemy inny temat przewodni Konkursu. Dzięki temu mobilizujemy do poszukiwań tekstów mniej znanych i różnorodnych, a w naszych spotkaniach pojawiają się nowe utwory. Ze względu na dużą liczbę uczestników, konkurs organizujemy dwuetapowo – uczestników wytypowanych przez jury w eliminacjach, zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu (II etap przesłuchań), podczas którego wybieramy najlepszych recytatorów konkursu.
W ramach „święta recytacji” wychodzimy z ofertą dodatkowych imprez. Organizowaliśmy konkursy na monodram, etiudę teatralną, na tekst literacki – bajkę i list do poety, konkursy wiedzy o życiu i twórczości poetów, czy konkursy plastyczne inspirowane poezją. Od 2014 roku elementem składowym projektu jest Konkurs Poezji Śpiewanej.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia jest Koncert Galowy w wykonaniu finalistów konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej, realizowany w formie widowiska artystycznegow sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.W koncercie, na który zaproszeni są mieszkańcy naszego miasta, uczestniczą także dziecięce zespoły taneczne z naszej placówki. Z wyróżnionych prezentacji powstaje poetycka opowieść przeplatana barwnymi układami tanecznymi. Całość dopełniają prezentacje multimedialne i gra świateł. Scenografia, obraz, muzyka, taniec, wśród których prezentują się młodzi wykonawcy – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat i każdego roku dostarcza widzom wielu wzruszeń i emocji, wynikających z piękna poezji i płynącej z niej refleksji. Spotkanie kończy odczytanie werdyktu jury oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom.

Od roku 2000 koordynatorem konkursu jest Dorota Tomaszewska.

123456

 

28. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych „Każda chwila jest poezją”

 

WERDYKT JURY KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Każda chwila jest poezją”, Pałac Młodzieży, 6 kwietnia 2024
Jury w składzie:
Teresa Wądzińska-Szpecht – przewodnicząca
Luiza Kubowicz-Dorosz
dr Dominik Wierski
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie:

W KATEGORII KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
Wyróżnienia:
Inez Kabat kl. III ZS 29       
Wojciech Jagła kl. III SP Osielsko 
Julia Kamińska-Juhnke kl. I ZS 29
Oliwia Łassa  kl. III MDK 6

III miejsce:
Antoni Traczyk kl. I SP 30  
Gabriela Smaruj kl. III MDK 6
Konstancja Pawlak kl. III SP 61

II miejsce:
Borys Masiak kl. II SP Kruszyn      
Oliwia Orłowska kl. III MDK 6

I miejsce:
Maria Sokołowska kl. III MDK 6

W KATEGORII KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
Wyróżnienie:
Weronika Urbaczewska kl. IV ZS 29
Ewelina Chyżyńska kl. V MDK 3

III miejsce:
Zuzanna Bukolt kl. VI SP 10
Mia Gregorowicz-Njabe kl. V SP 58
Milena Cholewczyńska-Wiśniewska kl. IV MDK 3

II miejsce:
Marta Ornowska kl. VI SP 40
Jagoda Jeszke kl. V MDK 6

I miejsce:
Maja Skowrońska kl. VI SP 10
Iga Redlińska kl. IV MDK 6 

 

WERDYKT JURY KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ „Każda chwila jest poezją”, Pałac Młodzieży, 6 kwietnia 2024
Jury w składzie:
Dominika Tomaszewska – przewodnicząca
Marek Maciejewski 
Dorota Tomaszewska
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie:

Wyróżnienie:
Wojciech Jagła kl. III SP Osielsko 
Alicja Kortas kl. IV MDK 2

III miejsce:
Antoni Traczyk kl. I SP 30
Mia Gregorowicz-Njabe kl. V SP 58
Witold Żarnowski kl. V SP Kruszyn
Marta Ornowska kl. VI SP 40

II miejsce:
Oliwia Lasota kl. III MDK 2
Oliwia Siekierkowska kl. V  

I miejsce:     
Elżbieta Koralewska kl. V Zespół Szkół nr 8

 

Koncert galowy

 • Zdjęcie: 4011.jpg
 • Zdjęcie: 4391.jpg
 • Zdjęcie: 4402.jpg
 • Zdjęcie: 4068.jpg
 • Zdjęcie: 4229.jpg
 • Zdjęcie: 4462.jpg
 • Zdjęcie: 4466.jpg
 • Zdjęcie: 4112.jpg
 • Zdjęcie: 3978.jpg
 • Zdjęcie: 4014.jpg
 • Zdjęcie: 4319.jpg
 • Zdjęcie: 4156.jpg
 • Zdjęcie: 4369.jpg
 • Zdjęcie: 4213.jpg
 • Zdjęcie: 4364.jpg
 • Zdjęcie: 4218.jpg
 • Zdjęcie: 4315.jpg
 • Zdjęcie: 4175.jpg
 • Zdjęcie: 4195.jpg
 • Zdjęcie: 4071.jpg
 • Zdjęcie: 4133.jpg
 • Zdjęcie: 4023.jpg
 • Zdjęcie: 4125.jpg
 • Zdjęcie: 4047.jpg
 • Zdjęcie: 4054.jpg
 • Zdjęcie: 3941.jpg
 • Zdjęcie: 3975.jpg
 • Zdjęcie: 4306.jpg
 • Zdjęcie: 4280.jpg
 • Zdjęcie: 4000.jpg
 • Zdjęcie: 4040.jpg
 • Zdjęcie: 3994.jpg
 • Zdjęcie: 4197.jpg
 • Zdjęcie: 4048.jpg
 • Zdjęcie: 4058.jpg
 • Zdjęcie: 4283.jpg
 • Zdjęcie: 4076.jpg
 • Zdjęcie: 4158.jpg

zdjęcia: Sandra Wróblewska

Przesłuchania konkursowe

 

 • Zdjęcie: 3708.jpg
 • Zdjęcie: 3699.jpg
 • Zdjęcie: 3906.jpg
 • Zdjęcie: 3712.jpg
 • Zdjęcie: 3858.jpg
 • Zdjęcie: 3682.jpg
 • Zdjęcie: 3685.jpg
 • Zdjęcie: 3693.jpg
 • Zdjęcie: 3656.jpg
 • Zdjęcie: 3703.jpg
 • Zdjęcie: 3900.jpg
 • Zdjęcie: 3674.jpg
 • Zdjęcie: 3892.jpg
 • Zdjęcie: 3690.jpg
 • Zdjęcie: 3889.jpg
 • Zdjęcie: 3825.jpg
 • Zdjęcie: 3850.jpg
 • Zdjęcie: 3800.jpg
 • Zdjęcie: 3778.jpg
 • Zdjęcie: 3841.jpg
 • Zdjęcie: 3785.jpg
 • Zdjęcie: 3724.jpg
 • Zdjęcie: 3820.jpg
 • Zdjęcie: 3734.jpg
 • Zdjęcie: 3828.jpg
 • Zdjęcie: 3753.jpg
 • Zdjęcie: 3717.jpg
 • Zdjęcie: 3743.jpg
 • Zdjęcie: 3750.jpg
 • Zdjęcie: 3851.jpg
 • Zdjęcie: 3764.jpg
 • Zdjęcie: 3794.jpg
 • Zdjęcie: 3770.jpg
 • Zdjęcie: 3808.jpg
 • Zdjęcie: 3720.jpg
 • Zdjęcie: 3810.jpg
 • Zdjęcie: 3722.jpg
 • Zdjęcie: 3804.jpg
 • Zdjęcie: 3837.jpg

 

 

REGULAMIN

PREZENTACJA KONKURSOWA
W konkursie promujemy poetów polskich. Zachęcamy do poszukiwań teksów nietuzinkowych i mniej popularnych. Wiersz nie może liczyć mniej niż 12 i więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty. Podczas recytacji prosimy o rezygnację z rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów). Przypominamy – recytacja to „malowanie słowem”, ruch sceniczny nie jest wskazany.
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Długość piosenki jest dowolna. Organizator zapewnia pianino elektryczne, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.

KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu, dobór repertuaru, możliwości wykonawcy oraz dykcję i estetykę wykonania.

ZGŁOSZENIA
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • w konkursie recytatorskim:

- do 5 uczestników w kategorii wiekowej klas I-III
- do 3 uczestników w kategorii wiekowej klas IV-VI

 • w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

Dopuszcza się udział tego samego ucznia w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Jeśli wokalista korzysta z podkładu, nauczyciel zobowiązany jest do jego przesłania
w formacie mp3 wraz z kartą zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.palac.bydgoszcz.pl zakładka: konkursy / teatr, recytacja / konkurs recytatorski i przesłać na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl, (z żądaniem potwierdzenia odbioru) do 17 stycznia 2024.
Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe danej kategorii.  
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Konkurs w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI odbędzie się w sobotę, 3 lutego 2024 w sali 79 Pałacu Młodzieży. Przesłuchania potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych grup zostanie przekazana drogą elektroniczną po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na spotkanie należy dostarczyć podpisaną przez rodzica zgodę RODO (dostępną na stronie internetowej Pałacu Młodzieży) oraz tekst recytowanego wiersza. Teksty nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 5 złotych, płatne w dniu przesłuchań.
KONCERT GALOWY
Koncert laureatów odbędzie się w sobotę, 6 kwietnia 2024 o godz. 12.00 wsali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszone zostaną werdykty jury oraz będą wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 5 kwietnia 2024 w godzinach popołudniowych. O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.

KONTAKT
Dorota Tomaszewska,
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27
tel. 52 321 00 81 wew. 328
e-mail: dak1@palac.bydgoszcz.pl

karta zgłoszenia

zgoda rodzica / opiekuna

 

27. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych - 2023 - „Kiedy się śmiejesz, cały świat śmieje się z tobą”

WERDYKT JURY KONKURSU RECYTATORSKIEGO
Pałac Młodzieży, 15 kwietnia 2023

 

Jury w składzie:
Teresa Wądzińska – Szpecht – przewodnicząca
Luiza Kubowicz-Dorosz
Dr Dominik Wierski
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie:

W KATEGORII KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Wyróżnienia dla:
Nikodema Bandyszewskiego z  kl. II Szkoły Podstawowej w  Kruszynie,
Zofii Bartel z kl. II Szkoły Podstawowej nr 38,
Aleksandry Hesselfalk z kl. III Szkoły Podstawowej w  Kruszynie,
Kingi Łętochy z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2,
Antoniego Marczaka z kl. III Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy Wiktorii Taczkowskiej z  kl. III Szkoły Podstawowej nr 30,
III miejsce dla:
Szymona Łosia z  kl. III Szkoły Podstawowej w  Kruszynie,
Tymona Pazderskiego z  Młodzieżowego Domu Kultury nr  6,
Szymona Szawłogi  z kl. I Szkoły Podstawowej nr 30,
II miejsce dla:
Marii Sokołowskiej z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6,
Natalii  Sontowskiej z  kl. II Szkoły Podstawowej nr 38,
I miejsce dla:
Borysa Masiaka z  kl. II Szkoły Podstawowej w  Kruszynie

W KATEGORII KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Wyróżnienie dla:
Anny Barańskiej z  Młodzieżowego Domu Kultury nr 6,
Adama Bielarza z kl. IV Szkoły Podstawowej  w Strzelcach Górnych
Franciszki Cichosz z kl. VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1
Lilianny Gorczyńskiej z  kl. V Szkoły Podstawowej nr 60,
Natalii Malinowskiej z  kl. VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
Marty Romantowskiej z kl. V Szkoły Podstawowej nr 31,
Poli Żywickiej z Młodzieżowego Domu Kultury  nr2,
III miejsce dla:
Jagody Jeszke  z Młodzieżowego Domu Kultury nr 6,
II miejsce dla:
Marty Ornowskiej z  kl. V Szkoły Podstawowej nr 40,
Michała Sobonia z  kl. IV Szkoły Podstawowej nr 56,
Wiktorii Tomaszewskiej z  Młodzieżowego Domu Kultury 6,
I miejsce dla:
Maksymiliana Dziedzińskiego  z kl. V Szkoły Podstawowej nr 31,
Mii Gregorowicz-Njabe z Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 

WERDYKT JURY KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ
„Kiedy się śmiejesz, cały świat śmieje się z tobą”
Pałac Młodzieży, 15 kwietnia 2023

Jury w składzie:
Paweł Tomaszewski – przewodniczący
Marek Maciejewski 
Dorota Tomaszewska
przyznało następujące miejsca w konkursie:

Wyróżnienie dla:
Natalii Nowak z kl. III Szkoły Podstawowej nr 30,
Lucii Vista z  kl. III Szkoły Podstawowej nr 30,
Marty Ornowskiej z kl. V Szkoły Podstawowej nr 40,
III miejsce dla :
Leny Kwieciszewskiej z  kl. IV Szkoły Podstawowej nr 14,
Oliwii Lasoty z  Młodzieżowego Domu Kultury nr  2,
Barbary Wątorskiej z  kl. I Szkoły Podstawowej 30,
II miejsce dla:          
Elżbiety Koralewskiej z  kl. IV Zespołu Szkół nr 8,
Róży Serockiej z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2,
I miejsce dla:           
Leny Pateli z kl. V Szkoły Podstawowej 15,

20.05.2023

Koncert Galowy

 • Zdjęcie: 9581.jpg
 • Zdjęcie: 9201.jpg
 • Zdjęcie: 9959.jpg
 • Zdjęcie: 9937.jpg
 • Zdjęcie: 9552.jpg
 • Zdjęcie: 9652.jpg
 • Zdjęcie: 9456.jpg
 • Zdjęcie: 9560.jpg
 • Zdjęcie: 9211.jpg
 • Zdjęcie: 9382.jpg
 • Zdjęcie: 9135.jpg
 • Zdjęcie: 9303.jpg
 • Zdjęcie: 9875.jpg
 • Zdjęcie: 0185.jpg
 • Zdjęcie: 9816.jpg
 • Zdjęcie: 9348.jpg
 • Zdjęcie: 0167.jpg
 • Zdjęcie: 9860.jpg
 • Zdjęcie: 0158.jpg
 • Zdjęcie: 9887.jpg
 • Zdjęcie: 9411.jpg
 • Zdjęcie: 9315.jpg
 • Zdjęcie: 9789.jpg
 • Zdjęcie: 9399.jpg
 • Zdjęcie: 0056.jpg
 • Zdjęcie: 9377.jpg
 • Zdjęcie: 0281.jpg
 • Zdjęcie: 9155.jpg
 • Zdjęcie: 9242.jpg
 • Zdjęcie: 9479.jpg
 • Zdjęcie: 9321.jpg
 • Zdjęcie: 9540.jpg
 • Zdjęcie: 9536.jpg
 • Zdjęcie: 9215.jpg
 • Zdjęcie: 0257.jpg
 • Zdjęcie: 9920.jpg
 • Zdjęcie: 9609.jpg
 • Zdjęcie: 9995.jpg
 • Zdjęcie: 9471.jpg
 • Zdjęcie: 9372.jpg
 • Zdjęcie: 9186.jpg
 • Zdjęcie: 9360.jpg
 • Zdjęcie: 9419.jpg
 • Zdjęcie: 0269.jpg
 • Zdjęcie: 9169.jpg
 • Zdjęcie: 9180.jpg
 • Zdjęcie: 9387.jpg
 • Zdjęcie: 9518.jpg
 • Zdjęcie: 9429.jpg
 • Zdjęcie: 9291.jpg
 • Zdjęcie: 9265.jpg
 • Zdjęcie: 9313.jpg
 • Zdjęcie: 9599.jpg
 • Zdjęcie: 9894.jpg
 • Zdjęcie: 9447.jpg
 • Zdjęcie: 9618.jpg
 • Zdjęcie: 9173.jpg
 • Zdjęcie: 9326.jpg
 • Zdjęcie: 0163.jpg
 • Zdjęcie: 9250.jpg
 • Zdjęcie: 0075.jpg
 • Zdjęcie: 9800.jpg
 • Zdjęcie: 9226.jpg
 • Zdjęcie: 0068.jpg
 • Zdjęcie: 9905.jpg
 • Zdjęcie: 9690.jpg
 • Zdjęcie: 9144.jpg
 • Zdjęcie: 9492.jpg
 • Zdjęcie: 9498.jpg

 

15.04.2023

Przesłuchania konkursowe

 • Zdjęcie: 1146.jpg
 • Zdjęcie: 1091.jpg
 • Zdjęcie: 1108.jpg
 • Zdjęcie: 0945.jpg
 • Zdjęcie: 1250.jpg
 • Zdjęcie: 0963.jpg
 • Zdjęcie: 1085.jpg
 • Zdjęcie: 0972.jpg
 • Zdjęcie: 1077.jpg
 • Zdjęcie: 1191.jpg
 • Zdjęcie: 0969.jpg
 • Zdjęcie: 1031.jpg
 • Zdjęcie: 1228.jpg
 • Zdjęcie: 1209.jpg
 • Zdjęcie: 0942.jpg
 • Zdjęcie: 0981.jpg
 • Zdjęcie: 1044.jpg
 • Zdjęcie: 1186.jpg
 • Zdjęcie: 1094.jpg
 • Zdjęcie: 1025.jpg
 • Zdjęcie: 1225.jpg
 • Zdjęcie: 1262.jpg
 • Zdjęcie: 1215.jpg
 • Zdjęcie: 1049.jpg
 • Zdjęcie: 0966.jpg
 • Zdjęcie: 1011.jpg
 • Zdjęcie: 0992.jpg
 • Zdjęcie: 1124.jpg
 • Zdjęcie: 1195.jpg
 • Zdjęcie: 1258.jpg
 • Zdjęcie: 1054.jpg
 • Zdjęcie: 1138.jpg
 • Zdjęcie: 1259.jpg
 • Zdjęcie: 0925.jpg
 • Zdjęcie: 1237.jpg
 • Zdjęcie: 1166.jpg
 • Zdjęcie: 0975.jpg
 • Zdjęcie: 1126.jpg
 • Zdjęcie: 1265.jpg
 • Zdjęcie: 1198.jpg
 • Zdjęcie: 1261.jpg
 • Zdjęcie: 1096.jpg
 • Zdjęcie: 0959.jpg
 • Zdjęcie: 0941.jpg
 • Zdjęcie: 0934.jpg
 • Zdjęcie: 1243.jpg
 • Zdjęcie: 0920.jpg
 • Zdjęcie: 1041.jpg
 • Zdjęcie: 1172.jpg
 • Zdjęcie: 1034.jpg
 • Zdjęcie: 0988.jpg
 • Zdjęcie: 1002.jpg
 • Zdjęcie: 0997.jpg
 • Zdjęcie: 1028.jpg
 • Zdjęcie: 1015.jpg
 • Zdjęcie: 1266.jpg
 • Zdjęcie: 1256.jpg
 • Zdjęcie: 1271.jpg
 • Zdjęcie: 0953.jpg
 • Zdjęcie: 1018.jpg
 • Zdjęcie: 0990.jpg
 • Zdjęcie: 1093.jpg

 

 

WERDYKT JURY KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Proste historie”
Pałac Młodzieży, 7 maja 2022

Jury w składzie:
Teresa Wądzińska-Szpecht – przewodnicząca
Luiza Kubowicz-Dorosz
Dominik Wierski
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie:

W KATEGORII KLAS I–III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce: Oliwia Orłowska kl. I Młodzieżowy Dom Kultury nr 6      

II miejsce: Maksymilian Krakowski kl. II Szkoła Podstawowa nr 13

III miejsce ex equo:
Kamila Szczupacka kl. III Młodzieżowy Dom Kultury nr 6,
Helena Szczepańska kl. I Pałac Młodzieży,
Szymon Kolano kl. III Młodzieżowy Dom Kultury nr 6,   

Wyróżnienia:
Pola Horbaczewska-Płotka kl. III Szkoła Podstawowa nr 64
Alan Kaczorowski kl. II Szkoła Podstawowa nr 31
Jakub Rogulski kl. II Szkoła Podstawowa nr 31

W KATEGORII KLAS IV–VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce ex equo: 
Antonina Dekowska kl. V Młodzieżowy Dom Kultury nr 6
Mikołaj Kowalczyk kl. IV Szkoła Podstawowa nr 31

II miejsce ex equo: Daria Avdieieva  kl. V Szkoła Podstawowa nr 10
Maria Pielińska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 62

III miejsce: Zuzanna Bukolt kl. IV Szkoła Podstawowa nr 10

Wyróżnienia:          
Maja Skowrońska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 10
Marta Romanowska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 31
Marta Ornowska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 40
Maria Zakrzewska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 47
Paweł Bystroński kl. IV Szkoła Podstawowa nr 56

 

 • Zdjęcie: 3987.jpg
 • Zdjęcie: 3825.jpg
 • Zdjęcie: 3896.jpg
 • Zdjęcie: 3968.jpg
 • Zdjęcie: 3955.jpg
 • Zdjęcie: 3869.jpg
 • Zdjęcie: 3841.jpg
 • Zdjęcie: 3982.jpg
 • Zdjęcie: 3989.jpg
 • Zdjęcie: 3884.jpg
 • Zdjęcie: 3839.jpg
 • Zdjęcie: 3898.jpg
 • Zdjęcie: 3831.jpg
 • Zdjęcie: 3861.jpg
 • Zdjęcie: 3937.jpg
 • Zdjęcie: 3865.jpg
 • Zdjęcie: 3875.jpg
 • Zdjęcie: 3959.jpg
 • Zdjęcie: 3916.jpg
 • Zdjęcie: 868.jpg
 • Zdjęcie: 3986.jpg
 • Zdjęcie: 3826.jpg
 • Zdjęcie: 3909.jpg
 • Zdjęcie: 3849.jpg
 • Zdjęcie: 3852.jpg
 • Zdjęcie: 3941.jpg
 • Zdjęcie: 3975.jpg
 • Zdjęcie: 3962.jpg
 • Zdjęcie: 3947.jpg
 • Zdjęcie: 3900.jpg
 • Zdjęcie: 3855.jpg
 • Zdjęcie: 3890.jpg
 • Zdjęcie: 3892.jpg
 • Zdjęcie: 3939.jpg
 • Zdjęcie: 3823.jpg
 • Zdjęcie: 3872.jpg
 • Zdjęcie: 3927.jpg
 • Zdjęcie: 3919.jpg
 • Zdjęcie: 3943.jpg
 • Zdjęcie: 3837.jpg
 • Zdjęcie: 3891.jpg
 • Zdjęcie: 3834.jpg
 • Zdjęcie: 3931.jpg

 

26. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
„Proste historie”

REGULAMIN
ADRESAT
Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-VI. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI.
PREZENTACJA KONKURSOWA
W konkursie promujemy teksty poetów polskich. Zachęcamy do poszukiwań tych nietuzinkowych i mniej popularnych. Wiersz nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów).

KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję i estetykę wykonania.
ZGŁOSZENIA
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • do 5 uczestników w kategorii wiekowej klas I-III,
 • do 3 uczniów w kategorii wiekowej klas IV-VI.

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe - maksymalnie 8 nazwisk z jednej szkoły.
Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej www.palac.bydgoszcz.pl zakładka: kalendarz imprez / konkurs recytatorski i przesłać na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl do 21 kwietnia 2022.
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Konkurs odbędzie się w sobotę, 7 maja 2022 od godz. 11.00. Przesłuchania przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczestników zostanie przekazana drogą elektroniczną po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań.
Bezpośrednio po konkursie odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.

Kontakt:
Dorota Tomaszewska,
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27
tel. 52 321 00 81 wew. 328
e-mail: dak1@palac.bydgoszcz.pl

karta zgłoszenia