wstecz

Konkurs Recytatorski

edycja 2023

edycja 2022

to jedna z najbardziej popularnych artystycznych propozycji Pałacu Młodzieży skierowanych do młodych recytatorów z naszego miasta i powiatu. Impreza posiada długoletnią tradycję – od 1996 rokuupowszechnia kulturę słowa wśród środowisk szkolnych, rozwija umiejętności i warsztat recytatorski dzieci i młodzieży oraz daje możliwość zaprezentowania swojego talentu recytatorskiego na scenie poza szkołą. Zaproszenie do udziału w naszym „święcie poezji” przyjmują reprezentanci większości szkół podstawowych Bydgoszczy i okolic.

Każdego roku proponujemy inny temat przewodni Konkursu. Dzięki temu mobilizujemy do poszukiwań tekstów mniej znanych i różnorodnych, a w naszych spotkaniach pojawiają się nowe utwory. Ze względu na dużą liczbę uczestników, konkurs organizujemy dwuetapowo – uczestników wytypowanych przez jury w eliminacjach, zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu (II etap przesłuchań), podczas którego wybieramy najlepszych recytatorów konkursu.
W ramach „święta recytacji” wychodzimy z ofertą dodatkowych imprez. Organizowaliśmy konkursy na monodram, etiudę teatralną, na tekst literacki – bajkę i list do poety, konkursy wiedzy o życiu i twórczości poetów, czy konkursy plastyczne inspirowane poezją. Od 2014 roku elementem składowym projektu jest Konkurs Poezji Śpiewanej.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia jest Koncert Galowy w wykonaniu finalistów konkursu recytatorskiego i poezji śpiewanej, realizowany w formie widowiska artystycznegow sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.W koncercie, na który zaproszeni są mieszkańcy naszego miasta, uczestniczą także dziecięce zespoły taneczne z naszej placówki. Z wyróżnionych prezentacji powstaje poetycka opowieść przeplatana barwnymi układami tanecznymi. Całość dopełniają prezentacje multimedialne i gra świateł. Scenografia, obraz, muzyka, taniec, wśród których prezentują się młodzi wykonawcy – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat i każdego roku dostarcza widzom wielu wzruszeń i emocji, wynikających z piękna poezji i płynącej z niej refleksji. Spotkanie kończy odczytanie werdyktu jury oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom.

Od roku 2000 koordynatorem konkursu jest Dorota Tomaszewska.

123456

„Kiedy się śmiejesz, cały świat śmieje się z tobą”

27. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI I POEZJI ŚPIEWANEJ dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
2023

 

REGULAMIN 

ADRESAT
Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-VI. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI.

PREZENTACJA KONKURSOWA
W konkursie promujemy poetów polskich. Zachęcamy do poszukiwań teksów nietuzinkowych, mniej popularnych i pełnych optymizmu. Wiersz nie może liczyć mniej niż 12 i więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Podczas recytacji prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów). Przypominamy – recytacja to „malowanie słowem”, ruch sceniczny nie jest wskazany.
W konkursie poezji śpiewanej prezentację należy wzbogacić muzyką (podkład muzyczny bez wokalu lub akompaniament). Długość piosenki jest dowolna. Organizator zapewnia pianino elektryczne, sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.

KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję i estetykę wykonania.

ZGŁOSZENIA
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • w konkursie recytatorskim:

- do 5 uczestników w kategorii wiekowej klas I-III
- do 3 uczestników w kategorii wiekowej klas IV-VI

 • w konkursie poezji śpiewanej - do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

Dopuszcza się udział tego samego ucznia w konkursie recytatorskim oraz w konkursie poezji śpiewanej.
Jeśli wokalista korzysta z podkładu, nauczyciel zobowiązany jest do jego przesłania (najlepiej
w formacie mp3) wraz z kartą zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.palac.bydgoszcz.pl zakładka: konkursy / teatr, recytacja / konkurs recytatorski i przesłać na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl, (z żądaniem potwierdzenia odbioru) do 31 marca 2023.
Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe danej kategorii.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Konkurs odbędzie się w sobotę, 15 kwietnia 2023 od godz. 10.00. Przesłuchania przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczestników zostanie przekazana drogą elektroniczną po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 5 złotych, płatne w dniu przesłuchań.

KONCERT GALOWY
Koncert laureatów odbędzie się w sobotę, 20 maja 2023 o godz. 12.00 wsali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Podczas spotkania ogłoszone zostaną werdykty jury oraz będą wręczone nagrody.
Próba koncertu, w której zobowiązani są uczestniczyć wszyscy wykonawcy zakwalifikowani do finału, odbędzie się w piątek, 19 maja 2023 w godzinach popołudniowych. O dokładnej godzinie spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.

KONTAKT
Dorota Tomaszewska,
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27
tel. 52 321 00 81 wew. 328
e-mail: dak1@palac.bydgoszcz.pl

 

 

 

WERDYKT JURY KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Proste historie”
Pałac Młodzieży, 7 maja 2022

Jury w składzie:
Teresa Wądzińska-Szpecht – przewodnicząca
Luiza Kubowicz-Dorosz
Dominik Wierski
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w konkursie:

W KATEGORII KLAS I–III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce: Oliwia Orłowska kl. I Młodzieżowy Dom Kultury nr 6      

II miejsce: Maksymilian Krakowski kl. II Szkoła Podstawowa nr 13

III miejsce ex equo:
Kamila Szczupacka kl. III Młodzieżowy Dom Kultury nr 6,
Helena Szczepańska kl. I Pałac Młodzieży,
Szymon Kolano kl. III Młodzieżowy Dom Kultury nr 6,   

Wyróżnienia:
Pola Horbaczewska-Płotka kl. III Szkoła Podstawowa nr 64
Alan Kaczorowski kl. II Szkoła Podstawowa nr 31
Jakub Rogulski kl. II Szkoła Podstawowa nr 31

W KATEGORII KLAS IV–VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

I miejsce ex equo: 
Antonina Dekowska kl. V Młodzieżowy Dom Kultury nr 6
Mikołaj Kowalczyk kl. IV Szkoła Podstawowa nr 31

II miejsce ex equo: Daria Avdieieva  kl. V Szkoła Podstawowa nr 10
Maria Pielińska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 62

III miejsce: Zuzanna Bukolt kl. IV Szkoła Podstawowa nr 10

Wyróżnienia:          
Maja Skowrońska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 10
Marta Romanowska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 31
Marta Ornowska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 40
Maria Zakrzewska kl. IV Szkoła Podstawowa nr 47
Paweł Bystroński kl. IV Szkoła Podstawowa nr 56

 

 • Zdjęcie: 3987.jpg
 • Zdjęcie: 3825.jpg
 • Zdjęcie: 3896.jpg
 • Zdjęcie: 3968.jpg
 • Zdjęcie: 3955.jpg
 • Zdjęcie: 3869.jpg
 • Zdjęcie: 3841.jpg
 • Zdjęcie: 3982.jpg
 • Zdjęcie: 3989.jpg
 • Zdjęcie: 3884.jpg
 • Zdjęcie: 3839.jpg
 • Zdjęcie: 3898.jpg
 • Zdjęcie: 3831.jpg
 • Zdjęcie: 3861.jpg
 • Zdjęcie: 3937.jpg
 • Zdjęcie: 3865.jpg
 • Zdjęcie: 3875.jpg
 • Zdjęcie: 3959.jpg
 • Zdjęcie: 3916.jpg
 • Zdjęcie: 868.jpg
 • Zdjęcie: 3986.jpg
 • Zdjęcie: 3826.jpg
 • Zdjęcie: 3909.jpg
 • Zdjęcie: 3849.jpg
 • Zdjęcie: 3852.jpg
 • Zdjęcie: 3941.jpg
 • Zdjęcie: 3975.jpg
 • Zdjęcie: 3962.jpg
 • Zdjęcie: 3947.jpg
 • Zdjęcie: 3900.jpg
 • Zdjęcie: 3855.jpg
 • Zdjęcie: 3890.jpg
 • Zdjęcie: 3892.jpg
 • Zdjęcie: 3939.jpg
 • Zdjęcie: 3823.jpg
 • Zdjęcie: 3872.jpg
 • Zdjęcie: 3927.jpg
 • Zdjęcie: 3919.jpg
 • Zdjęcie: 3943.jpg
 • Zdjęcie: 3837.jpg
 • Zdjęcie: 3891.jpg
 • Zdjęcie: 3834.jpg
 • Zdjęcie: 3931.jpg

 

26. POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
„Proste historie”

REGULAMIN
ADRESAT
Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I-VI. Podczas przesłuchań obowiązywał będzie podział na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI.
PREZENTACJA KONKURSOWA
W konkursie promujemy teksty poetów polskich. Zachęcamy do poszukiwań tych nietuzinkowych i mniej popularnych. Wiersz nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 40 wersów. Jeżeli jest dłuższy - należy przedstawić jego spójne fragmenty, by zmieścić się w proponowanych przez nas ramach. Prosimy o rezygnację z nadmiaru rekwizytów, gdyż jest to wielokrotnie element rozpraszający uwagę (szczególnie młodszych recytatorów).

KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie: interpretację utworu i dobór repertuaru - dostosowanie tekstu do tematu konkursu, możliwości wykonawcy oraz dykcję i estetykę wykonania.
ZGŁOSZENIA
Z jednej szkoły można zgłosić:

 • do 5 uczestników w kategorii wiekowej klas I-III,
 • do 3 uczniów w kategorii wiekowej klas IV-VI.

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zbiorowe - maksymalnie 8 nazwisk z jednej szkoły.
Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej www.palac.bydgoszcz.pl zakładka: kalendarz imprez / konkurs recytatorski i przesłać na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl do 21 kwietnia 2022.
PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE
Konkurs odbędzie się w sobotę, 7 maja 2022 od godz. 11.00. Przesłuchania przeprowadzane będą w małych grupach i potrwają około 1,5 godz. każde. Informacja o rozpoczęciu spotkania dla poszczególnych uczestników zostanie przekazana drogą elektroniczną po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń. Na przesłuchania należy dostarczyć tekst recytowanych wierszy. Teksty te nie będą zwracane recytatorom. Każdego uczestnika obowiązuje akredytacja - 4 złote, płatne w dniu przesłuchań.
Bezpośrednio po konkursie odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom.

Kontakt:
Dorota Tomaszewska,
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27
tel. 52 321 00 81 wew. 328
e-mail: dak1@palac.bydgoszcz.pl

karta zgłoszenia