wstecz

PRZEGLĄD TANECZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW „TUP TUP"

 

 

Werdykt jury I Przeglądu Tanecznego dla Przedszkolaków „Tup Tup”

Jury w składzie: Enia Rożankowska /przewodnicząca jury/, Dorota Tomaszewska, Patrycja Cywińska-Gacka w dniu 8.05.2024 postanowiło przyznać:

3 miejsce  ex aequo              
Jeżyki z Przedszkola Niepublicznego Zielona Kraina w Bydgoszczy,
Jeżyki z Przedszkola nr 66 w Bydgoszczy.

2 miejsce ex aequo              
Muchomorki z Przedszkola Niepublicznego „MUCHOMOREK” w Bydgoszczy,
Sówki i Stokrotki z Przedszkola Niepublicznego Zielona Kraina w Bydgoszczy,
Jagódki z Przedszkola Niepublicznego Jagódka w Bydgoszczy
Bajkowi Tancerze z Przedszkola Niepublicznego BAJKA w Bydgoszczy
Tęczowe Ludki z Niepublicznego Przedszkola TĘCZA  w Bydgoszczy

1 miejsca  ex aequo     
Elfy z Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach
Skrzaciki z Przedszkola Niepublicznego SKRZAT w Bydgoszczy

Nagrodę specjalną – zaproszenie do udziału w Zabawowym Klubie Filmowym Malucha dla przedszkoli otrzymała grupa Skrzaciki z Przedszkola Niepublicznego SKRZAT w Bydgoszczy.

 

 • Zdjęcie: 7791.jpg
 • Zdjęcie: 7981.jpg
 • Zdjęcie: 7872.jpg
 • Zdjęcie: 7839.jpg
 • Zdjęcie: 7955.jpg
 • Zdjęcie: 7688.jpg
 • Zdjęcie: 7832.jpg
 • Zdjęcie: 7699.jpg
 • Zdjęcie: 7822.jpg
 • Zdjęcie: 7813.jpg
 • Zdjęcie: 103358.jpg
 • Zdjęcie: 7972.jpg
 • Zdjęcie: 7921.jpg
 • Zdjęcie: 7770.jpg
 • Zdjęcie: 7759.jpg
 • Zdjęcie: 7940.jpg
 • Zdjęcie: 7936.jpg
 • Zdjęcie: 7818.jpg
 • Zdjęcie: 7714.jpg
 • Zdjęcie: 7991.jpg
 • Zdjęcie: 7782.jpg
 • Zdjęcie: 7799.jpg
 • Zdjęcie: 7906.jpg
 • Zdjęcie: 103057.jpg
 • Zdjęcie: 7884.jpg
 • Zdjęcie: 7855.jpg
 • Zdjęcie: 7902.jpg
 • Zdjęcie: 7953.jpg
 • Zdjęcie: 7726.jpg
 • Zdjęcie: 7881.jpg
 • Zdjęcie: 7734.jpg
 • Zdjęcie: 7966.jpg
 • Zdjęcie: 102949.jpg
 • Zdjęcie: 7769.jpg
 • Zdjęcie: 7896.jpg

 

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ, tel. 52 321-00-81

TERMIN I MIEJSCE
8 maja 2024, planowane godziny 9:00-13:00
sala widowiskowa Pałacu Młodzieży ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ


CELE I ZAŁOŻENIA:

 • popularyzacja tańca wśród najmłodszych, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • rozwój artystyczny młodych wykonawców,
 • możliwość prezentacji na profesjonalnej scenie.

KATEGORIE WIEKOWE:

 • - 3 latki
 • - 4 latki
 • - 5 latki
 • - 6 latki

Wiek uczestników określa się rocznikiem tj. kategoria 3 latki – rocznik 2021 r., kat. 4 latki – rocznik 2020 r. , kat. 5 latki – rocznik 2019, kat. 6 latki – rocznik 2018 r..
Dopuszcza się uczestnictwo dzieci, powyżej granicy wieku dla danej kategorii wiekowej do 20% liczebności grupy/zespołu.

Uwaga!
Grupa/zespół taneczny może liczyć od 5 do 25 osób.
PREZENTACJA - jedna choreografia do muzyki od 1 min do 3 min. / Opisane podkłady muzyczne prosimy przygotować na pendrive w formacie mp3./

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Przesłanie do dnia 24 kwietnia 2024 r. wypełnionej w formie elektronicznej Karty Zgłoszenia /załącznik 1/  na adres: e.andrysiak@palac.bydgoszcz.pl
2. Dostarczenie w dniu konkursu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych  /załącznik2/.
3. W dniu imprezy dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 10 zł od dziecka, gotówką w kasie Pałacu Młodzieży.

OCENA I NAGRODY
Organizator powołuje profesjonalne jury.
Kryteria oceny:

 • Choreografia i technika tańca,
 • Estetyka i dobór kostiumów oraz muzyki do wieku dzieci,
 • Ogólny wyraz artystyczny,
 • Muzykalność tancerzy.

W poszczególnych kategoriach będą przyznane ex-aequo I, II, III miejsca. Aby zachęcić małych artystów do prezentacji w przyszłości, każdy z uczestników zostanie nagrodzony.

PRZEBIEG KONKURSU
- Orientacyjny plan godzinowy imprezy zostanie przesłany mailowo po terminie zgłoszeń.
- Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród będzie odbywać się po wszystkich kategoriach wiekowych.
- Podczas obrad jury dla uczestników przeglądu zaplanowane są animacje i zabawy ruchowe.

KONTAKT
e-mail: e.andrysiak@palac.bydgoszcz.pl
Uwaga! W przypadku dużej liczby zespołów decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.

UWAGI KOŃCOWE:
- Należy pamiętać, iż zespoły muszą być przygotowane na godzinę przed startem danej kategorii.
- Faktury będą wystawiane po wcześniejszej informacji mailowej (należy podać dane do rachunku) i odesłane mailowo lub tradycyjnie pocztą na wskazany adres.
- Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.
- Instytucje zgłaszające zespół winny go ubezpieczyć na czas podróży i pobytu na imprezie.
- Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwa uczestników
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy oraz kategorii wiekowych
w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej.
- W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega prawo do połączenia kategorii tanecznej i wiekowej, lub odwołania kategorii.
- Podczas konkursu uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
- Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia do Sali widowiskowej.
- Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację video, telewizyjną i foto wszystkich prezentacji tanecznych.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.
- Za wszelkie szkody powstałe w szatniach, salach obciążony zostanie zespół, który z niej korzystał.
- Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i kwestie sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.
Serdecznie zapraszamy!!