wstecz

 

pklt

 

Półkolonie skierowane są do dzieci w wieku 7-11 lat (I-IV klasa)
Turnus pierwszy: brak miejsc

 • Turnus drugi: brak miejsc
 • KOSZT JEDNEGO TURNUSU - 450,00 zł


Informacje:

 • - zajęcia na półkoloniach będą odbywały się w godz. 8:00–15:30;
 • - rodzice mogą przyprowadzać dzieci do Pałacu Młodzieży od godz. 7:30 i odbierać do 16:00;
 • - utworzonych zostanie 6 grup wiekowych (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS);
 • - dzieci uczestniczące w półkoloniach powinny posiadać obuwie sportowe, strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek;
 • - rodzice, którzy zezwolą na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia i przekazanie go wychowawcy grupy. W innym przypadku dziecko nie będzie mogło opuścić samodzielnie placówki;
 • - dzieci otrzymają II śniadanie (herbata, drożdżówka) oraz dwudaniowy obiad.
 • Chęć uczęszczania dzieci do jednej grupy proszę zaznaczyć na górze karty kwalifikacyjnej.

ABY ZAPISAĆ DZIECKO NA PÓŁKOLONIE NALEŻY:

 • - wypełnić i osobiście oddać w dniu zapisów: kartę kwalifikacyjną (potrzebny PESEL), oświadczenia, regulamin półkolonii – decyduje kolejność zgłoszeń;
 • - uiścić opłatę za pobyt dziecka na półkoloniach na  numer konta bankowego Pałacu Młodzieży: 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830 w dniach 5-17 stycznia.


ZAPISY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 05.01.2023 (CZWARTEK) O GODZ. 8.00 W PAŁACU MŁODZIEŻY

UWAGA
Pobranie i wypełnienie dokumentów ze strony PM nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na półkolonie – decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Karta kwalifikacyjna

Oświadczenia rodzica

FIPA 3 FIPA