wstecz

Nauka gry na pianinie - grupa początkująca i zaawansowana (12-20 lat)

nauczyciel: Piotr Dąbrowski

Zajęcia skierowane są do uczniów od 12 roku życia. Chętni mogą zaliczać się do osób początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych w grze na instrumencie. Celem spotkań jest nauka poprawnej techniki gry na pianinie, a także nauka podstawowych muzycznych zagadnień teoretycznych z zakresu ogólnej wiedzy dotyczących zasad muzyki: artykulacji, agogiki, dynamiki. Program obejmuje naukę gry na pianinie w różnych stylach muzycznych: utworów z gatunku muzyki klasycznej (proste utwory służące opanowaniu poprawnej techniki gry oraz „przeboje” muzyki klasycznej dostosowane do możliwości technicznych i percepcyjnych ucznia) oraz muzyki rozrywkowej i jazzowej. Bardzo popularne są również utwory z gatunku muzyki filmowej. Bogata biblioteka muzyczna doświadczonego instruktora zapewnia doskonały rozwój muzyczny każdego ucznia i zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

Nauka gry nie ogranicza się jedynie do gry z nut. Obejmuje również naukę akompaniamentu na pianinie w różnych stylach muzycznych (m.in. pop, blues, jazz, latin, bossanova, piosenka poetycka). Uczniowie poznają podstawową i zaawansowaną wiedzę z zakresu harmonii muzycznej. Przyswajają wiedzę i umiejętności dotyczące budowania akordów (m.in. durowych, molowych, zmniejszonych, zwiększonych, septymowych, itd.) i potrafią ją wykorzystać w grze na instrumencie. U uczniów rozwijana jest wrażliwość na jakość dźwięku, na walory emocjonalne utworów oraz twórcze podejście do interpretacji zapisu nutowego.

Termin zajęć: środa w godzinach popołudniowych.

Prowadzący: Piotr Dąbrowski