wstecz

Dziecięca grupa wokalna (5-9 lat)

nauczyciel: Patrycja Cywińska - Gacka

Zajęcia wokalne dla dzieci przygotowane i przeprowadzone są w formie swobodnej ekspresji muzycznej, aby wprowadzić najmłodszych w świat różnych gatunków muzycznych. Nauce nowych utworów towarzyszy często taniec i gra na instrumentach perkusyjnych, takich jak dzwonki, marakasy, trójkąty czy bębenki. Najlepszym wprowadzeniem do muzycznego świata dziecka jest nauka prostych piosenek i kanonów. W repertuarze mamy cały szereg zabaw muzycznych w różnych językach i stylach: od kanonów W. A. Mozarta i St. Moniuszki aż po piosenki afrykańskie ilustrowane charakterystycznym ruchem ciała z elementami "body percussion". Dużą wagę przywiązujemy do poznania elementów folkloru polskiego, zwłaszcza regionu Kujaw, Krajny i Pałuk, który dzieci z przyjemnością przyswajają w formie skocznych przyśpiewek. Wśród poznanych piosenek są często takie, które rozwijają i uwrażliwiają młodych ludzi na różne aspekty życia codziennego; piosenki o porach roku, o zwierzętach, o zdrowym odżywianiu czy o tematyce ekologicznej i przyrodzie. Oprócz autorskiego programu nauczania, zdarza się, że wykorzystywane są sprawdzone metody nauczania, takie jak słuchanie muzyki według Batii Strauss, które polega na integrowaniu różnych form aktywności: gra na instrumentach, taniec, powtarzanie krótkich wierszyków lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Uczestnicy działają, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu.

Prowadząca: Patrycja Cywińska - Gacka