wstecz

Teatr dziecięcy "3 PO 3" (10-12 lat) gr. zaawansowana

nauczyciel: Janina Lasota

Zajęcia zaadresowane są dla dzieci w wieku 10 – 12 lat, kontynuujących edukację teatralną prowadzoną w Pałacu Młodzieży. Głównym celem cotygodniowych spotkań jest uwrażliwienie uczestników na sztukę, szeroko rozumiana aktywność teatralna. Zajęcia zapewniają odkrywanie własnej indywidualności, wyzwalają ekspresję, rozwijają wyobraźnię, kreatywne myślenie, rozbudzają dociekliwość intelektualną, wrażliwość zmysłową, emocjonalną, przygotowują do samodzielności i współtworzenia spektaklu. Uczą sztuki obserwacji, dystansu do siebie i rzeczywistości. Koncentrują się na ważnych elementach techniki aktorskiej: komunikacji werbalnej, niewerbalnej, analizie i interpretacji tekstu, organizacji sytuacji scenicznych, budowaniu postaci, budowaniu scen, wchodzeniu w role, tworzeniu fikcyjnego życia na scenie, rozwijaniu akcji scenicznej. Doskonalą umiejętności warsztatowe tj.: poprawna wymowa, modulacja barwy i siły głosu, praca nad mimiką, gestem, ruchem scenicznym, kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozpoznawania własnych emocji oraz rozumienia i akceptacji uczuć innych ludzi. Przygotowują do samodzielnego konstruowania działań scenicznych w formie: etiud, scenek rodzajowych, wprawek pantomimicznych. Uczą produktywnej współpracy, skupienia na zadaniach zespołowych, ale także aktywności prowadzącej do osiągnięcia zamierzonych celów scenicznych. Efektem tak prowadzonych zajęć są przygotowywane spektakle teatralne. Cotygodniowe spotkania zapewniają młodym ludziom możliwość artystycznej zabawy, ekspresji twórczej, samorealizacji, przynależności do zintegrowanej i kreatywnej grupy!

Zajęcia odbywają się w piątek w godz. 15.00 - 18.05.

Prowadząca Janina Lasota.