wstecz

Zajęcia ogólnorozwojowe z akcentem na piłkę nożną z elementami rekreacyjnego pływania ( 7-8 lat) - s

nauczyciel: Daniel Gill

Zajęcia z gier zespołowych mają na celu kształtowanie i utrwalenie nawyków prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój wychowanka. Podstawowe elementy techniki gier zespołowych, piłka nożna Rozwój cech motorycznych. Rozbudzenie zainteresowania różnymi formami aktywności fizycznej poprzez udział w grach i zabawach z piłką nożną, siatkową.

Termin: sobota, godz. 9:15-11:45.

Prowadzący: Daniel Gill