wstecz

Klub Rozwijania Aktywności Dziecięcej "Promyczek" (7-9 lat) gr.I

nauczyciel: Anna Mordyl - Charczyńska

Zajęcia skierowane są do dzieci w młodszym wieku szkolnym (7 - 8 lat) przejawiających trudności adaptacyjne wynikające najczęściej ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej i problemów szkolnych. Na zajęcia dzieci kierowane są przez pedagogów szkolnych. Jak nazwa grupy wskazuje, głównym celem zajęć jest stymulowanie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju w oparciu o przyjazne dziecku formy takie jak zabawa i działania artystyczne. Podczas zajęć w Klubie uczestnicy biorą udział w radosnym byciu z innymi dziećmi podczas zabaw edukacyjnych, rozwijających sprawność manualną i koordynację wzrokowo-słuchową, a także uczących współpracy i radzenia sobie z trudnościami. Dzieci uczestniczą w zajęciach stymulujących twórczość poprzez sztukę i działania sceniczne; rozwijają wyobraźnię, inwencję twórczą i zdolności plastyczne; przygotowują przedstawienia teatralne, uczą się również czerpać satysfakcję ze współdziałania z innymi podczas realizacji wspólnych projektów artystycznych. Proponowane treści i zastosowane metody aktywizujące sprawiają, że dzieci mają możliwość rozładowania nagromadzonej energii oraz fizycznego i psychicznego odprężenia. Podczas zajęć uczą się przez doświadczenie i przeżywanie, stają się otwarte na otoczenie, śmiałe w działaniu i pełne wiary we własne możliwości. Potrafią wyrażać siebie oraz swoje myśli w różnych formach ekspresji oraz współdziałać w grupie. Radosna, wartościowa i twórcza zabawa w grupie rówieśników - to szansa na rozwój i przyjaźń na lata! Dołącz do nas!

Prowadząca Anna Mordyl - Charczyńska