wstecz

Klub Rozwijania Aktywności Dziecięcej "Promyczek" (14-17 lat)gr.IV

nauczyciel: Anna Mordyl - Charczyńska

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 14-17 lat, doświadczającej trudności wynikających najczęściej ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej i problemów szkolnych. Uczestnicy biorą udział w grupowych zajęciach artystycznych i wychowawczo – profilaktycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności wpływają na rozwój osobowości i zdolności twórczych uczestników. Proponowane podczas spotkań grupowych treści i forma ich realizacji przyczyniają się do zmiany zachowania nastolatków, zajęcia pomagają redukować stres, podnieść samoocenę, rozwijać umiejętności interpersonalne i doskonalić relacje z innymi. Uczestnicy kształtują wyobraźnię i zainteresowania; biorą udział w różnego typu projektach artystycznych, poznają rozmaite techniki plastyczne, organizują wystawy, przygotowują przedstawienia teatralne; równolegle uczą się wyrażać uczucia i konstruktywnie rozwiązywać problemy. Uczestnicy poznają swoje mocne strony, aby następnie wykorzystywać je w różnorodnych sytuacjach życiowych. Tego typu doświadczenia mają wyposażyć dzieci w umiejętności i kompetencje społeczne zapobiegające ewentualnym zachowaniom ryzykownym. Ważnym aspektem funkcjonowania najstarszej grupy Klubu „Promyczek” jest wspierająca atmosfera grupy rówieśniczej, która zapewnia poczucie przynależności, pozytywnie oddziałuje na kondycję psychiczną, poczucie własnej wartości oraz motywację do osiągnięć. Zajęcia pozwalają na zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, samorealizacji, bycia rozumianym i docenianym. Masz ochotę do nas dołączyć? Przyjdziesz, zobaczysz, zwyciężysz!

Prowadząca Anna Mordyl - Charczyńska