wstecz

"Walizka" -zajęcia stymulująće wszechstronny rozwój dzieci ( 4- 7 lat)

nauczyciel: Anna Baczyńska - Serocka

„Dziecko jest jak walizka, ile do niej włożysz tyle z niej wyjmiesz”. Pozwól rozwijać się swojemu dziecku! Celem zajęć jest wszechstronny rozwój dzieci i wyposażenie ich w umiejętność wyrażania siebie w sposób kreatywny. Odkrywanie przez dziecko własnych predyspozycji nastąpi poprzez stosowanie różnych form stymulacji i stwarzanie okazji do rozwijania wielokierunkowych zdolności, zainteresowań, a także inteligencji. Program zajęć prowadzi do rozwoju osobowości twórczej, postawy otwartej ukierunkowanej na wrażliwe postrzeganie i odbiór otaczającego nas świata. Uruchomiona zostanie wyobraźnia przestrzenna uczestników, myślenie wizualne, uczenie się wzrokowe poprzez różnorodne działania plastyczne, które wzbogacone zostaną o ruch kreatywny. Pojemność pamięci zostanie zwiększona. Proces spostrzegania i skupienia uwagi wzrośnie. Kształtowane będą wielostronne zdolności motoryczne oraz koordynacja ruchów ciała. Poprzez zabawy ruchowe dzieci będą miały świadomość własnego ciała. Swobodny ruch pomoże dzieciom nieśmiałym przełamywać bariery. Muzyka, jako narzędzie stymulacji ekspresji twórczej, wyrażania siebie, a także odprężania, będzie towarzyszyła dzieciom podczas zajęć. Stymulowany będzie rozwój słuchu fonologicznego poprzez zabawę dźwiękami. Uczestnicy poznają nazwy swoich stanów emocjonalnych, uczuć, a także nauczą się wyrażać je poprzez szeroko rozumianą sztukę. Zostaną wprowadzeni w świat wartości. Dziecko mające prawo do indywidualności będzie gotowe do podejmowania nowych wyzwań. Zapraszamy do odkrywania siebie i magicznego świata sztuki.

Prowadząca Anna Baczyńska - Serocka