wstecz

Język hiszpański (10-14 lat), grupa C.1 – początkująca

nauczyciel: Agnieszka Brzykcy-Tomaszewska

Podczas zajęć wykorzystywana jest kreatywna zabawy jako forma nauki. Pojawiają się również ćwiczenia ze słowem pisanym i gramatyką. Nauce języka towarzyszą wprowadzane elementy kultury, tradycji i ogólnej wiedzy o Hiszpanii i o innych krajach hiszpańskojęzycznych.

Tematy omawiane na zajęciach obejmują:
przedstawianie się, powitania i pożegnania, liczebniki do 20, kolory, rodzina, przybory szkolne, zwierzęta domowe, dni tygodnia, pory roku, ubranie, jedzenie, samopoczucie, umiejscowienie Hiszpanii na mapie, symbole Hiszpanii, najważniejsze święta hiszpańskie. Zajęcia odbywają się w atmosferze wzajemnej akceptacji i wspierania w działaniach. Prowadzone są pomysłowo, dynamicznie i z pasją.

Zachęcamy do rozpoczęcia przygody z trzecim najpopularniejszym językiem świata, językiem hiszpańskim.

Prowadząca: Agnieszka Brzykcy-Tomaszewska