wstecz

Język polski jako obcy - grupa ukraińska (4-7 lat)

nauczyciel: Marta Maciąg

Zajęcia z języka polskiego jako obcego, prowadzone metodą ustno-słuchową.

Dzieci poznają podstawowe zwroty oraz słownictwo z różnych dziedzin. Nauczyciel, komunikując się z uczniami, posługuje się w większości językiem polskim. Komunikacja wspomagana jest niewerbalnie oraz obrazowo, tak, aby uczestnicy zajęć rozumieli treści komunikatów.

Prowadząca: Marta Maciąg