wstecz

Język francuski (14-19 lat) gr. zaawansowana

nauczyciel: Magdalena Szulc

Serdecznie zapraszamy na zajęcia przeznaczone dla starszej młodzieży uczącej się już języka francuskiego. Nauka języka w Pałacu Młodzieży oparta jest na nowoczesnych metodach z wykorzystaniem multimediów ze szczególnym naciskiem na komunikację. Uczestnik zajęć nauczy się: wypowiadać się na temat swojej rodziny i przyjaciół, sposobów spędzania czasu wolnego, opisywać swój dzień, wypowiadać się na temat swoich zainteresowań, swego domu, miasta, wyrazić swoje zdanie np. co lubi robić a czego nie, nauczy się jak zaakceptować propozycję i jak odmówić, mówić o swoich planach na przyszłość, wakacjach. Skupimy się na czytaniu i budowaniu swobodnej wypowiedzi przez młodzież. Uczestnik zajęć pozna: słownictwo związane z: wakacjami, komputerem i telefonem komórkowym, ekologią i ochroną środowiska, rozmową telefoniczną, wyrażaniem swoich emocji, żywnością, historią, pracą etc. Poznamy tajniki gramatyki francuskiej dotyczące zasad stosowania dopełnień, zależności czasów w mowie zależnej, użycia zdań warunkowych, rozwikłamy również zawiłości czasów w języku francuskim. Przede wszystkim uczymy jak wykorzystywać narzędzie jakim jest język w sytuacjach dnia codziennego, jak myśleć w danym języku i jak mówić, by brzmieć naturalnie. Naszym celem jest swobodne użycie języka francuskiego przez każdego z uczniów, wielokrotnie podczas zajęć. W czasie lekcji koncentrujemy się na rozwoju wszystkich sprawności językowych: słuchania, pisania, czytania, gramatyki oraz mówienia z naciskiem na rozwój słownictwa pozwalający na swobodą wypowiedź w realnej komunikacji: w restauracji, sklepie, szpitalu, hotelu czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z nami język francuski wyda się prosty, a nauka będzie prawdziwą przyjemnością…
A bientôt!

Nauczyciel prowadzący: Magdalena Szulc