wstecz

Baśniowy świat języka francuskiego (5-6 lat) gr. poczatkująca

nauczyciel: Natalia Dziadko

Dzieci młodsze poznają język francuski głównie poprzez zabawę, różnego rodzaju gry i interaktywne ćwiczenia, by nauka była dla nich prawdziwą przyjemnością. Nauka połączona z zabawą oparta jest na nowoczesnych metodach z wykorzystaniem multimediów, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Uczestnik zajęć nauczy się: przedstawiać się, przywitać i pożegnać, zapytać o samopoczucie kolegę i określić swoje, opisać pogodę za oknem, zapytać o godzinę i ją określić, rozpoznać czasowniki określające codzienne czynności, zrozumieć je, zastosować proste przeczenie, przeczytać proste dialogi, rozumieć proste polecenia nauczyciela w języku francuskim. Ponadto uczestnik zajęć pozna: kolory, dni tygodnia, liczebniki główne do 20, przedmioty znajdujące się w klasie i w tornistrze, zwierzęta domowe, podstawowe części ciała, czasowniki dotyczące czynności dnia codziennego, podstawowe posiłki we Francji, symbole Francji, święta obchodzone we Francji i zwyczaje z nimi związane. Każda lekcja kończyć się będzie grą interaktywną utrwalającą poznany materiał. Nauka z nami to świetna zabawa. Zapraszamy serdecznie! Zajęcia odbywać się będą w poniedziałek.

Nauczyciel prowadzący: Natalia Dziadko