wstecz

Język niemiecki - 2A (10-12 lat) kontynuacja

nauczyciel: Anna Bukowska

Nauka języka niemieckiego w grupie 2A opierać się będzie na znajomości języka zdobytej podczas zajęć w poprzednim roku lub latach w Pałacu Młodzieży lub na innych zajęciach. Ponieważ dzieci zdobywają dopiero umiejętności posługiwania się nowym językiem obcym, zajęcia polegać będą na nauce najpotrzebniejszych wyrażeń potrzebnych do komunikacji w kręgu ich zainteresowań i potrzeb. kontynuacja pracy z książką: „Paul, Lisa&Co STARTER” (podr.+ćw.)