wstecz

Plastyka - grupa najmłodsza 6-8 lat)

nauczyciel: Ewa Wanko - Jastrowska

Grupa najmłodsza jest dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w plastyce, którzy lubią rysować i malować i chcą poznać inne techniki plastyczne. Na zajęciach przedstawiane są zasady konstruowania obrazu oraz omawiane podstawy nauki o barwach i ich zestawieniach (barwy podstawowe, barwy pochodne, mieszanie barw, ćwiczenia). Realizacja zadań w różnych technikach plastycznych w zakresie: rysunku, malarstwa, rzeźby i kolażu. Łączenie technik plastycznych w jedną harmonijną całość. Konstruowanie form, figur, rzeźb z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych. Swoboda w tworzeniu. Wykonywanie prac z wyobraźni oraz obserwacja i wyrażanie oraz interpretacja plastyczna zaobserwowanych zjawisk w naturze: tęcza, dzień, noc. Zachęcanie do dalszej twórczości. Udział w konkursach. Zapoznanie z kolorową twórczością największych mistrzów sztuki malarstwa sztalugowego. Wybór ulubionego dzieła. Próba jego opisu i oceny. Pobudzanie do aktywności i samodzielnego, własnego spojrzenia na zadany temat. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Galeria „Pałac” miejscem obcowania ze sztuką. Prezentacja w galerii twórczości własnej. Kształtowanie postawy świadomego odbiorcy sztuki i wyrabianie nawyku uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.

Zajęcia odbywają się w czwartek w godz. 14.30 - 16.00.

Prowadząca Ewa Wanko - Jastrowska.