wstecz

Cameratki II ( 7-9 lat) gr. początkująca

nauczyciel: Iwona Szubarga

Piosenki dziecięce

Nauka śpiewu dla dzieci. Zajęcia mają na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych, kształcenie zainteresowań muzycznych, kształcenie słuchu. Zajęcia rozbudzają wyobraźnię i otwierają na zainteresowania sztuką. Rozwijają obycie sceniczne, umiejętności muzykowania w zespole, kształtują również w uczniach poczucie systematyczności i świadomego wykorzystywania swojego czasu wolnego. Poprzez zabawę z dźwiękami kształtuje się wrażliwość muzyczna i estetyczna uczestniczących w zajęciach, tworząc z nich świadomych odbiorców sztuki.

Zajęcia obejmują: naukę poprawnej emisji głosu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu i ogólną muzykalność, pracę nad wybranymi piosenkami, interpretację piosenek, próbę przełamania stresu przed publicznymi występami, występy przed publicznością jako efekt zakończonej pracy nad utworem (koncerty świąteczne, końcowo roczne i inne).

Termin zajęć: środa g. 18.10- 19:40 i w piątki po południu do uzgodnienia

Prowadzący zajęcia: Iwona Szubarga/p>