wstecz

Plastyka - grupa młodsza - poczatkujący (7-9 lat)

nauczyciel: Ewa Wanko - Jastrowska

Zajęcia w grupie młodszej to dla tych, którzy chcą poznać podstawowe zasady budowy obrazu, którzy już wykonywali prace w różnych technikach plastycznych i chcą nabrać pewności siebie w dalszym tworzeniu. Zadania plastyczne zawarte w programie realizowane są w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby, kolażu i małych form przestrzennych. Obserwacja oraz interpretacja plastyczna zaobserwowanych zjawisk w naturze. Poznanie oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się rysunkiem jako szkicem, planem, wstępem do realizacji w różnych technikach plastycznych. Malarstwo jako ekspresja barw, zabawa kolorem, stosowanie barw, podstawowych, pochodnych, mieszanie barw, ćwiczenia. Rzeźba jako ekspresja kształtu w trójwymiarze. Kolaż - komponowanie obrazów z materiałów o różnych strukturach i fakturach. Projekt i realizacja małej formy przestrzennej ze zgromadzonych tworzyw sztucznych. Ekspozycja prac w pracowni. Udział w konkursach. Udział w wystawach twórczości własnej w Galerii „Pałac”. Aktywny udział w życiu kulturalnym placówki. Rozbudzanie percepcji i ekspresji twórczej. Kształcenie nowych odbiorców sztuki.

Zajęcia odbywają się w piątki w godz.16.05 - 17.35.

Prowadząca Ewa Wanko - Jastrowska.