wstecz

"Siłownia umysłu pod Zielonym Parasolem" (9- 17 lat)

nauczyciel: Anna Mordyl - Charczyńska

Zajęcia w „Siłowni umysłu pod Zielonym Parasolem” skierowane są do dzieci z II, III, i IV grupy Klubu Rozwijania Aktywności Dziecięcej "Promyczek" (9 - 17 lat). Polegają na udzielaniu dzieciom wsparcia w pokonywaniu trudności szkolnych. Współpracujący z Klubem "Promyczek" wolontariusze "Zielonego Parasola" pomagają dzieciom kształtować prawidlowe umiejętności szkolne, udzielają korepetycji, uczą języków obcych oraz motywują i mobilizują do nauki mimo istniejących przeszkód. W przyjaznej i życzliwej atmosferze z pomocą kompetentnych wolontariuszy dzieci aktualizują, uzupełniają i poszerzają wiedzę z różnych dziedzin. Dzięki indywidualnym i grupowym zajęciom dydaktyczno - wyrównawczym uczestnicy zajęć mają szansę poprawić swoją sytuację szkolną. Stopniowe pokonywanie niepowodzeń przy wsparciu wolontariuszy oraz satysfakcja z osiąganych wyników sprawiają, że zajęcia w "Siłowni pod Zielonym Parasolem" przywracają wiarę we własne możliwości. Wolontariat "Zielony Parasol"skupia studentów i młodzież licealną (uwaga: od 16 - stego roku zycia). Zapraszamy do współpracy w jego ramach odpowiedzialne, kompetentne i pozytywne osoby chętne do niesienia bezinteresownej pomocy dydaktycznej dzieciom. Jesteśmy również otwarci na współpracę z osobami zainteresowanymi zdobyciem doświadczenia w pracy z nimi, np. w ramach praktyk studenckich.

Szczegółowych informacji na temat wolontariatu "Zielony Parasol" udziela opiekun wolontariuszy - Anna Mordyl - Charczyńska.