wstecz

Nauka gry na saksofonie - grupa poczatkująca i zaawansowana (7-25 lat)

nauczyciel: Marek Marszałek

Zajęcia skierowane są do dzieci pragnących nauczyć się lub doskonalić grę na saksofonie. Warunkiem przyjęcia do grupy jest posiadanie własnego instrumetu i niezbędnych akcesoriów (stroiki, ustnik, pasek). Propozycja pracowni instrumentalnej obejmuje naukę gry na saksofonie od podstaw – prawidłowej postawy oraz trzymania instrumentu, techniki wydobywania dźwięku, naukę czytania nut oraz gry z zapisu nutowego.

Zajęcia obejmują naukę oddechu przeponowo-żebrowego, niezbędnego do prawidłowej gry na każdym instrumencie dętym. Uczniowie poznają podstawowe zasady zadęcia (właściwego ustawienia ust podczas gry) oraz artykulacji. Podczas zajęć można też uzyskać niezbędne wiadomości z zakresu podstaw zasad muzyki (np. budowy gam i pasaży, interwałów). Uczestnicy mogą mieć wpływ na dobór repertuaru realizowanego podczas zajęć. Zaproponowane utwory poczynając od prostych melodii i tematów obejmują także bardziej skomplikowany materiał muzyczny.

Zajęcia są prowadzone w trzy- lub czteroosobowych grupach i odbywają się raz w tygodniu.

Prowadzący: Marek Marszałeki