wstecz

Nauka gry na keyboardzie - grupa początkująca (7-18 lat)

nauczyciel: Wiesław Nawrocki

Zajęcia nauki gry na keyboardzie dla grupy początkującej adresowane są do uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia te traktujemy jako pierwszy, ale znaczący element edukacji muzycznej. Pracownia wyposażona jest w 4 instrumenty klawiszowe i słuchawki, w związku z czym każdy uczeń maksymalnie może wykorzystać czas lekcji.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach (3 osoby). Uczestnicy zajęć poznają tajniki gry na keyboardzie, zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak: budowa instrumentu i sposób wydobywania dźwięku (atak dźwięku), różnicowanie barw instrumentu, swobodne operowanie akompaniamentem single finger oraz fingered, notacja muzyczna, budowa akordów, zasady palcowania. Od pierwszych zajęć uczniowie zapoznają się z instrumentem (keyboard) poznają sposoby gry oraz możliwości techniczne i muzyczne instrumentu, uczą się jego obsługi poznając funkcje poszczególnych przycisków. Uczestnicy zajęć pod kierunkiem nauczyciela na przykładach prostych melodii uczą się odczytywać zapis nutowy dla prawej ręki zwracając uwagę na wysokości dźwięków, zapis rytmiczny, artykulację, dynamikę oraz palcowanie. Poznają występujące w utworze akordy oraz sposoby palcowania dla lewej ręki. Realizacja programu nauczania w tej grupie obejmuje zapoznanie ucznia z podstawowym repertuarem na instrumenty klawiszowe z zakresu muzyki klasycznej i rozrywkowej. Uczeń może też przynieść własne nuty utworów, które chciałby nauczyć się grać. Wszyscy mają możliwość prezentowania swoich umiejętności przed publicznością. Wyróżniający się uczestnicy mają możliwości udziału w wielu konkursach organizowanych na terenie Bydgoszczy i Polski.

Zajęcia w tej grupie odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Prowadzący: Wiesław Nawrocki